Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
6116
Bąk Justyna 2012 Formy pomocy rodzinie udzielane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Seceminie. prof. dr hab. Bożena Matyjas
6117
Błachut Paulina 2012 Nikotynizm wśród uczniów szkoły gimnazjalnej nr 6 w Kielcach. prof. dr hab. Bożena Matyjas
6118
Borowiec Monika 2012 Agresja wśród osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym (na przykładzie badań przeprowadzonych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J.Brzechwy w Bogumiłku). prof. dr hab. Bożena Matyjas
6119
Domagalska Renata 2012 Sytuacja szkolna dzieci ze schorzeniami alergicznymi w szkole podstawowej Nr 2 w Jędrzejowie. prof. dr hab. Bożena Matyjas
6120
Gręda Katarzyna 2012 Funkcjonowanie dziecka niepełnosprawnego w szkole (na przykładzie szkoły przy szpitalu w Busku Zdroju). prof. dr hab. Bożena Matyjas
6121
Hrabąszcz Katarzyna 2012 Zagrożenia wynikające z korzystania przez dzieci i młodzież z internetu i gier komputerowych (na podstawie badań przeprowadzonych przy Zespole Szkoły Podstawowej nr 2, Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańssku). prof. dr hab. Bożena Matyjas
6122
Kaczmarczyk Agnieszka 2012 Aspiracje edukacyjno-zawodowe uczniów klas szóstych (na przykładzie badań przeprowadzonych w wybranych szkołach w gminie Pacanów). prof. dr hab. Bożena Matyjas
6123
Kaczmarczyk Jolanta 2012 System kar i nagród w rodzinach uczniów gimnazjum nr 6 w Kielcach. prof. dr hab. Bożena Matyjas
6124
Kowalczyk Anastazja 2012 Szanse edukacyjne dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w gminie Pacanów. prof. dr hab. Bożena Matyjas
6125
Łojewski Jerzy 2012 Aktywność fizyczna uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jędrzejowie. prof. dr hab. Bożena Matyjas
6126
Nowak Ewa 2012 Plany edukacyjno-zawodowe gimnazjalistów szkoły wiejskiej w gminie Pacanów. prof. dr hab. Bożena Matyjas
6127
Rasała Barbara 2012 Realizacja funkcji opiekuńczo wychowawczej przez placówkę socjalizacyjną w świetle badań przeprowadzonych w domu dziecka w Pacanowie. prof. dr hab. Bożena Matyjas
6128
Spurek Katarzyna 2012 Czas wolny licealistów zamieszkujących w internacie (na przykładzie badań przeprowadzonych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 we Włoszczowie). prof. dr hab. Bożena Matyjas
6129
Szymanek Paulina 2012 Terapia zajęciowa jako forma rewalidacji osób niepełnosprawnych intelektualnie (na podstawie badań przeprowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Świniarach). prof. dr hab. Bożena Matyjas
6130
Walasek Judyta 2012 Plany i aspiracje zawodowe gimnazjalistów w Busku-Zdroju. prof. dr hab. Bożena Matyjas
6131
Kędzierska Dorota 2012 Rodzinne formy opieki zastępczej (na przykładzie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach). prof. dr hab. Bożena Matyjas
4411
Blicharska Monika 2010 Przemoc w rodzinie i jej uwarunkowania na przykładzie miasta Jędrzejów. dr Eliza Mazur
4412
Blicharski Michał 2010 Przestęczość nieletnich na terenie powiatu jędrzejowskiego w latach 2000 - 2008. dr Eliza Mazur
4413
Chajczyk Bartłomiej 2010 Rodzaje zachowań przemocowych i agresywnych wśród uczniów Gimnazjum nr 2 we Włoszczowie. dr Eliza Mazur
4414
Durdziński Robert 2010 Zjawisko narkomanii w percepcji uczniów Gimnazjum w Małogoszczu. dr Eliza Mazur
4415
Kabat-Szymańska Katarzyna 2010 Opinia i stan wiedzy na temat zjawiska narkomanii uczniów klas gimnazjalnych na przykładzie Gimnazjum w Michałowie i Pińczowie. dr Eliza Mazur
4416
Korkus Beata 2010 Problem nadużywania alkoholu przez młodzież gimnazjalną na przykładzie miasta Busko-Zdrój. dr Eliza Mazur
4417
Kwaśniewska Małgorzata 2010 Przemoc wobec dzieci w rodzinie w opinii uczniów szkoły podstawowej w Woli Jachowej. dr Eliza Mazur
4418
Leśniak Artur 2010 Skala zjawiska przestępczości na terenie Nowego Sącza w świetle danych statystycznych Komendy Miejskiej Policji. dr Eliza Mazur
4419
Mazur Emilia 2010 Osiągnięcia szkolne dzieci z rodzin patologicznych na terenie gminy Górno. dr Eliza Mazur
4420
Morawski Piotr 2010 Przestępczość graniczna w latach 2004-2001 w świetle danych statystycznych Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu. dr Eliza Mazur
4421
Orzeł Arkadiusz 2010 Przestępczość nieletnich na terenie powiatu limanowskiego w latach 2004-2009. dr Eliza Mazur
4422
Pakuła Katarzyna 2010 Działalność świetlicy szkolnej na przykładzie Szkoły Podstawowej w Kamedułach. dr Eliza Mazur
4423
Rasała Piotr 2010 Funkcjonowanie dziecka w roli ucznia z rodziny dotkniętej problemem alkoholowym. dr Eliza Mazur
4424
Setlik Krzysztof 2010 Przestępczość nieletnich jako przejaw nieprzystosowania społecznego na przykładzie powiatu bocheńskiego. dr Eliza Mazur

|<  <<  <  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: