Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
6086
Jońca Anna 2011 Realizacja funkcji opiekuńczo-wychowawczej przez pedagoga szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 4 w Tarnobrzegu. prof. dr hab. Bożena Matyjas
6087
Kita Beata 2011 Spożywanie alkoholu przez młodzież (na przykładzie badań przeprowadzonych w LO w Ostrowcu Świętokrzyskim). prof. dr hab. Bożena Matyjas
6088
Leśniak Małgorzata 2011 Przyczyny i skutki spożywania alkoholu przez gimnazjalistów (na przykładzie badań w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Seceminie). prof. dr hab. Bożena Matyjas
6089
Marcinkowski Albert 2011 Środowiskowe uwarunkowania aspiracji edukacyjnych licealistów na przykładzie badań przeprowadzonych w I LO w Jędrzejowie. prof. dr hab. Bożena Matyjas
6090
Matusak Barbara 2011 Przyczyny i skutki zażywania alkoholu przez młodzież gimnazjalną. prof. dr hab. Bożena Matyjas
6091
Muchacka Agnieszka 2011 Realizacja funkcji opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim. prof. dr hab. Bożena Matyjas
6092
Olczak Monika 2011 Przyczyny sięgania kobiet po alkohol na przykładzie badań przeprowadzonych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Częstochowie. prof. dr hab. Bożena Matyjas
6093
Skrok Paweł 2011 Uwarunkowania i formy agresji uczniów gimnazjum na przykładzie gimnazjum w Łoniowie. prof. dr hab. Bożena Matyjas
6094
Wawrzeń Joanna 2011 Wsparcie osób niepełnosprawnych przez instytucje pomocy społecznej na terenie Gminy i Miasta Proszowice. prof. dr hab. Bożena Matyjas
6095
Welenc Agnieszka 2011 Spożywanie alkoholu przez gimnazjalistów (na przykładzie badań przeprowadzonych w gimnazjum w Chmielniku). prof. dr hab. Bożena Matyjas
6096
Włodarska Joanna 2011 Media elektroniczne - nowe szanse oraz zagrożenia rozwojowe i edukacyjne młodzieży (na podstawie badań przeprowadzonych w Liceum Ogólnokształcącym w Chmielniku). prof. dr hab. Bożena Matyjas
6097
Wojtal Grzegorz 2011 Problem spożywania alkoholu wśród młodzieży uczącej się w Liceum Ogólnokształcącym Nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim. prof. dr hab. Bożena Matyjas
6098
Wójtowicz Ewelina 2011 Zjawisko przemocy i agresji w szkole (na przykładzie badań przeprowadzonych wśród gimnazjalistów w Chęcinach). prof. dr hab. Bożena Matyjas
6099
Żołądek Paulina 2011 Rodzinne uwarunkowania niepowodzeń szkolnych uczniów Gimnazjum w Koprzywnicy. prof. dr hab. Bożena Matyjas
6100
Morońska Elżbieta 2012 Rola ojca w rodzinie (na podstawie badań przeprowadzonych w Szkole Podstawowej Nr 7 w Bochni im. Jana Pawła II). prof. dr hab. Bożena Matyjas
6101
Cecko Maria 2012 Formy aktywności ruchowej gimnazjalistów w czasie wolnym. prof. dr hab. Bożena Matyjas
6102
Golonka Patrycja 2012 Narkomania wśród młodzieży na podstawie badań przeprowadzonych w Gimnazjum nr 2 w Staszowie. prof. dr hab. Bożena Matyjas
6103
Jaworska Magdalena 2012 Zjawisko agresji wśród uczniów klas I-III Gimnazjum w Bliżynie. prof. dr hab. Bożena Matyjas
6104
Kozaczka Iwona 2012 Spożywanie alkoholu przez młodzież gimnazjalną klas 1-3 na przykładzie badań przeprowadzonych w Szczucinie. prof. dr hab. Bożena Matyjas
6105
Kularska Aneta 2012 Środowiskowe uwarunkowania osiągnięć szkolnych uczniów klas V-VI. prof. dr hab. Bożena Matyjas
6106
Kwiecień Monika 2012 Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych intelektualnie (na przykładzie badań w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Łyszkowicach). prof. dr hab. Bożena Matyjas
6107
Malmur Grażyna 2012 Sytuacja szkolna dzieci klas 4-6 Szkoły Podstawowej w Książu Wielkim. prof. dr hab. Bożena Matyjas
6108
Mrówka Jan 2012 Wykorzystanie czasu wolnego przez młodzież gimnazjalną w środowisku wiejskim. prof. dr hab. Bożena Matyjas
6109
Myśliwiec Anna 2012 Niepowodzenia szkolne gimnazjalistów (na przykładzie badań gimnazjum w Staszowie). prof. dr hab. Bożena Matyjas
6110
Nadolska Karolina 2012 Zjawisko agresji i przemocy wśród uczniów gimnazjum nr 131 K.K.Baczyńskiego w Warszawie. prof. dr hab. Bożena Matyjas
6111
Sadowska Iwona 2012 Formy spędzania czasu wolnego przez uczniów szkoły podstawowej w Wolanowie. prof. dr hab. Bożena Matyjas
6112
Siewierska Izabela 2012 Wykorzystanie terapii zajęciowej w usprawnianiu mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej. prof. dr hab. Bożena Matyjas
6113
Śliwa Tomasz 2012 Zjawisko spożywania alkoholu w środowisku wiejskim. prof. dr hab. Bożena Matyjas
6114
Wojciechowska Anna 2012 Gry i zabawy jako jedna z form pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy szkolnej. prof. dr hab. Bożena Matyjas
6115
Barwiołek Małgorzata 2012 Zachowania antyspołeczne dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Złotej. prof. dr hab. Bożena Matyjas

|<  <<  <  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: