Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
6056
Wojciechowska Anna 2010 Instytucjonalne formy pomocy kobietom ofiarom przemocy na podstawie badań przeprowadzonych w powiecie starachowickim. prof. dr hab. Bożena Matyjas
6057
Wojterska Aneta 2010 Sytuacja domowa i szkolna dzieci w rodzinie bezrobotnej (na przykładzie badań przeprowadzonych w gimnazjum w Rakowie). prof. dr hab. Bożena Matyjas
6058
Zachariasz Mariola 2010 Wartości preferowane przez młodzież maturalną (na przykładzie badań przeprowadzonych w Zespole Szkół Zawodowych w Pińczowie). prof. dr hab. Bożena Matyjas
6059
Gębska Małgorzata 2010 Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży na przykładzie Miejskiego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Skarżysku-Kamiennej. prof. dr hab. Bożena Matyjas
6060
Gołębiowski Rafał 2010 Działalność Rewalidacyjna Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie. prof. dr hab. Bożena Matyjas
6061
Kapuła Łukasz 2010 Sytuacja rodzinna wychowanków Domu Dziecka w Miechowie-studium indywidualnych przypadków. prof. dr hab. Bożena Matyjas
6062
Krzynówek Anna 2010 Osiągnięcia szkolne uczniów klas V i VI Szkoły Podstawowej w Jerzmanowicach. prof. dr hab. Bożena Matyjas
6063
Krzyżkiewicz Tomasz 2010 Działalność opiekuńczo-edukacyjna Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Miechowie w latach 2000-2009. prof. dr hab. Bożena Matyjas
6064
Mirek Edyta 2010 Formy pomocy dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym (na podstawie badań w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gminie Jerzmanowice-Przeginia). prof. dr hab. Bożena Matyjas
6065
Mosurek Marzena 2010 Działalność Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Dom Dziecka w Miękini w latach 2000-2009. prof. dr hab. Bożena Matyjas
6066
Niestój Paweł 2010 Zjawisko narkomanii wśród młodzieży (na przykładzie badań przeprowadzonych w Prywatnym Technikum Zawodowym PROFIL w Kielcach). prof. dr hab. Bożena Matyjas
6067
Sidor Ewelina 2010 Przejawy zachowań agresywnych wśród uczniów klasy I Gimnazjum w Bliżynie. prof. dr hab. Bożena Matyjas
6068
Sieczka Małgorzata 2010 Opinie uczniów klas drugich II L.O. im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej na temat sytuacji społecznej osób niepełnosprawnych ruchowo. prof. dr hab. Bożena Matyjas
6069
Słomka Katarzyna 2010 Realizacje funkcji opiekuńczo-wychowawczej w Szkole Podstawowej w Skarżysku-Kościelnym-założenia i rzeczywistość. prof. dr hab. Bożena Matyjas
6070
Wawrzyk Małgorzata 2010 Niepowodzenia szkolne uczniów klas V i VI Szkoły Podstawowej nr 2 w Staszowie. prof. dr hab. Bożena Matyjas
6071
Piasecka Magdalena 2010 Sytuacja rodzinna i szkolna dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim (na podstawie badań przeprowadzonych w Specjalnym Ośrodku Szkolno_wychowawczym im. M. Grzegorzewskiej w Jędrzejowie). prof. dr hab. Bożena Matyjas
6072
Bielak Kinga 2011 Agresja wśród uczniów szkoły podstawowej (na przykładzie badań przeprowadzonych w Rzezawie). prof. dr hab. Bożena Matyjas
6073
Chrabąszcz Ewelina 2011 Postawy rodzicielskie a osiągnięcia szkolne ucznia na podstawie badań przeprowadzonych w Szkole Podstawowej w Mąchocicach Scholasterii. prof. dr hab. Bożena Matyjas
6074
Damian Jolanta 2011 Aktywizacja osób niepełnosprawnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie. prof. dr hab. Bożena Matyjas
6075
Drel Ewelina 2011 Funkcje i zadania świetlicy szkolnej (na przykładzie badań przeprowadzonych w Szkole Podstawowej w Moskorzewie). prof. dr hab. Bożena Matyjas
6076
Gołuch Alicja 2011 Sytuacja szkolna dziecka w rodzinie wiejskiej na podstawie badań przeprowadzonych w Szkole Podstawowej w Mąchocicach Scholasterii. prof. dr hab. Bożena Matyjas
6077
Kępa Maria 2011 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na przykładzie działalności ZDZ w Kielcach. prof. dr hab. Bożena Matyjas
6078
Kozioł Bożena 2011 Rola systemu orzecznictwa o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w programie wyrównywania szans osób niepełnosprawnych na przykładzie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnowie. prof. dr hab. Bożena Matyjas
6079
Stachniak Marzena 2011 Formy pomocy Rodzinom Dysfunkcyjnym przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzewicy. prof. dr hab. Bożena Matyjas
6080
Szarek Ewa 2011 Problem uzależnień bezdomnych mężczyzn - mieszkańców Schroniska Św. Brata Alberta w Miechowie. prof. dr hab. Bożena Matyjas
6081
Szymczyk Wioletta 2011 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego, jako forma pomocy dla rodzin (na podstawie badań przeprowadzonych w MOPR Kielce). prof. dr hab. Bożena Matyjas
6082
Uchto-Książek Jolanta 2011 Formy pomocy osobom uzależnionym od alkoholu na przykładzie działalności Gminnej Komisji d.s. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miechowie. prof. dr hab. Bożena Matyjas
6083
Falasa Ewelina 2011 Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy (na przykładzie powiatu staszowskiego). prof. dr hab. Bożena Matyjas
6084
Frańczak Adrian 2011 Zjawisko narkomanii i jego rozmiary w środowisku młodzieży uczącej się (na podstawie badań przeprowadzonych w mieście Ostrowiec Świętokrzyski). prof. dr hab. Bożena Matyjas
6085
Jarząbek Norbert 2011 Aspiracje życiowe uczniów gimnazjów na przykładzie badań przeprowadzonych w Końskich. prof. dr hab. Bożena Matyjas

|<  <<  <  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: