Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
2435
Broniecka Paulina 2008 Zaangażowanie studentów w wolontariat (na przykładzie badań przeprowadzonych wśród studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej). prof. dr hab. Bożena Matyjas
2436
Jankowska Monika 2008 Zjawisko agresji wśród młodzieży szkolnej (na przykładzie badań przeprowadzonych w Gimnazjum nr 2 w Kielcach). prof. dr hab. Bożena Matyjas
2437
Pawełek Katarzyna 2008 Zjawisko narkomanii wśród młodzieży gimnazjalnej na przykładzie Publicznego Gimnazjum nr 3 w Ostrowcu Św. prof. dr hab. Bożena Matyjas
2438
Kowalczyk Elżbieta 2008 Zjawisko narkomanii wśród młodzieży gimnazjalnej w Jędrzejowie. prof. dr hab. Bożena Matyjas
2439
Kasza Mariusz 2008 Zjawisko przemocy i agresji wśród uczniów Gimnazjum nr 1 w Pińczowie. prof. dr hab. Bożena Matyjas
2440
Moskal Beata 2008 Harcerski system wychowawczy w rozwoju aktywności społecznej dzieci i młodzieży (na podstawie badań przeprowadzonych w Lasowickim Hufcu im. Powstańców Styczniowych w Stalowej Woli). prof. dr hab. Bożena Matyjas
2441
Mytych Agnieszka 2008 Niepowodzenia szkolne dzieci pochodzących z rodzin alkoholowych na podstawie badań przeprowadzonych w Gimnazjum w Skarżysku-Książęcym prof. dr hab. Bożena Matyjas
2442
Bodzioch Ewelina 2008 Odbiór reklam przez młodzież (na podstawie badań przeprowadzonych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jędrzejowie) prof. dr hab. Bożena Matyjas
6034
Ciesielczyk Agnieszka 2010 Problem palenia papierosów wśród gimnazjalistów (na podstawie badań przeprowadzonych w Ciężkowicach). prof. dr hab. Bożena Matyjas
6035
Banasik Ewelina 2010 Aspiracje życiowe gimnazjalistów (na przykładzie gimnazjum w Gnojnie). prof. dr hab. Bożena Matyjas
6036
Biel Anna 2010 Zagrożenia wynikające z korzystania z Internetu i gier komputerowych (na przykładzie młodzieży z Gimnazjum w Gromniku). prof. dr hab. Bożena Matyjas
6037
Boksa Małgorzata 2010 Rodzinne uwarunkowania spożywania alkoholu przez młodzież gimnazjalną (na przykładzie badań przeprowadzonych w Gimnazjum Publicznym w Gromniku). prof. dr hab. Bożena Matyjas
6038
Borowiec Monika 2010 Wybrane formy aktywności życiowej osób upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym (na przykładzie badań przeprowadzonych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J.Brzechwy w Bogumiłku). prof. dr hab. Bożena Matyjas
6039
Kędzierska Dorota 2010 Rodzina adopcyjna jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze (na przykładzie Katolickiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Kielcach). prof. dr hab. Bożena Matyjas
6040
Krzysztoszek Aneta 2010 Osiągnięcia szkolne dzieci z rodzin bezrobotnych (na przykładzie badań przeprowadzonych w Gimnazjum w Chmielniku). prof. dr hab. Bożena Matyjas
6041
Kuncewicz Ewelina 2010 Czas wolny osób niepełnosprawnych intelektualnie - na przykładzie mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie. prof. dr hab. Bożena Matyjas
6042
Kwiecień Monika 2010 Warsztaty Terapii Zajęciowej jako forma rewalidacji osób niepełnosprawnych intelektualnie (na przykładzie badań w Domu Pomocy Społecznej w Łyszkowicach). prof. dr hab. Bożena Matyjas
6043
Łuczak Justyna 2010 Sytuacja życiowa dzieci w rodzinach migracyjnych (na podstawie badań przeprowadzonych w gminie Końskie). prof. dr hab. Bożena Matyjas
6044
Myśliwiec Anna 2010 Nagroda i kara jako metoda wychowania stosowane w rodzinie (na przykładzie uczniów klas czwartych i szóstych SP Nr 1 w Staszowie). prof. dr hab. Bożena Matyjas
6045
Piasta Magdalena 2010 Formy pomocy bezdomnym na terenie Kielc. prof. dr hab. Bożena Matyjas
6046
Pietruszewska Justyna 2010 Założone i rzeczywiste funkcje świetlicy szkolnej (na podstawie badań przeprowadzonych w Gimnazjum w Oleśnie). prof. dr hab. Bożena Matyjas
6047
Sadowska Iwona 2010 Formy opieki nad osobami starszymi realizowane w Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach. prof. dr hab. Bożena Matyjas
6048
Siewierska Izabela 2010 Działalność rewalidacyjna Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyskiej w latach 2000 - 2007. prof. dr hab. Bożena Matyjas
6049
Soboń Aneta 2010 Przemoc i agresja wśród młodzieży (na przykładzie badań przeprowadzonych w Publicznym Gimnazjum w Rudzie Malenieckiej). prof. dr hab. Bożena Matyjas
6050
Stachowicz Michał 2010 Znaczenie reklamy telewizyjnej w kształtowaniu zachowań konsumpcyjnych dzieci w młodszym wieku szkolnym (na przykładzie badań przeprowadzonych w Szkole Podstawowej Nr 7 w Kielcach). prof. dr hab. Bożena Matyjas
6051
Szymańska Karolina 2010 Opinie młodzieży licealnej na temat osób niepełnosprawnych na terenie miasta Kielce. prof. dr hab. Bożena Matyjas
6052
Walas Agnieszka 2010 Aspiracje życiowe uczniów kończących Prywatne Technikum Zawodowe PRO-FIL w Kielcach. prof. dr hab. Bożena Matyjas
6053
Wawrzyk Bernadetta 2010 Spożycie alkoholu przez młodzież (na podstawie badań w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Staszowie). prof. dr hab. Bożena Matyjas
6054
Wiatkowska Paulina 2010 Rodzinne uwarunkowania osiągnięć szkolnych gimnazjalistów (na przykładzie badań przeprowadzonych w Gimnazjum Nr 2 w Staszowie). prof. dr hab. Bożena Matyjas
6055
Włodarczyk Katarzyna 2010 Problemy rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne intelektualnie (na przykładzie badań przeprowadzonych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Skarżysku-Kamiennej). prof. dr hab. Bożena Matyjas

|<  <<  <  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: