Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
2405
Wilk Łukasz 2007 Subkultura szalikowców w opinii uczniów Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Końskich. prof. dr hab. Bożena Matyjas
2406
Struzik Joanna 2007 Środowiskowe uwarunkowania niepowodzeń szkolnych uczniów klas 5-6 (na podstawie badań przeprowadzonych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Suskowoli). prof. dr hab. Bożena Matyjas
2407
Jagieła Agnieszka 2007 Udział wolontariuszy w organizowaniu czasu wolnego dzieciom chorym na białaczkę (na podstawie badań przeprowadzonych na dziecięcym oddziale Hematologiczno-Onkologicznym Szpitala Wojewódzkiego w Kielcach). prof. dr hab. Bożena Matyjas
2408
Gardyńska Kinga 2007 Wiedza gimnazjalistów na temat HIV/AIDS (na podstawie badań przeprowadzonych w Gimnazjum nr 1 w Staszowie). prof. dr hab. Bożena Matyjas
2409
Włoś Jolanta 2007 Wiedza gimnazjalistów na temat narkomanii (na podstawie badań przeprowadzonych w Gimnzajum nr 1 w Staszowie). prof. dr hab. Bożena Matyjas
2410
Brzeszczyński Maciej 2007 Zjawisko narkomanii wśród młodzieży licealnej (na przykładzie badań przeprowadzonych w Liceum Ogólnokształcącym w Staszowie). prof. dr hab. Bożena Matyjas
2411
Dudek Aneta 2008 Aktywność społeczna osób niepełnosprawnych intelektualnie (na przykładzie badań przeprowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku filia w Rudzie Strawczyńskiej) prof. dr hab. Bożena Matyjas
2412
Bień Renata 2008 Działalność Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno-Wychowawczego w Staszowie prof. dr hab. Bożena Matyjas
2413
Pięta Patrycja 2008 Formy pomocy rodzinom wielodzietnym świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej prof. dr hab. Bożena Matyjas
2414
Mazur Magdalena 2008 Formy pomocy rodzinom zastępczym prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach prof. dr hab. Bożena Matyjas
2415
Wilk Ilona 2008 Formy pomocy udzielanej kobietom przez Centrum Interwencji Kryzysowej w Kielcach prof. dr hab. Bożena Matyjas
2416
Wiśniewska Monika 2008 Formy pomocy udzielanej rodzinom w środowisku wiejskim na przykładzie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie prof. dr hab. Bożena Matyjas
2417
Fiutak Emilia 2008 Niedostosowanie społeczne dzieci z rodzin z problemem alkoholowym (na podstawie badań przeprowadzonych w Szkole Podstawowej Nr 13 w Starachowicach) prof. dr hab. Bożena Matyjas
2418
Zawadzka Sylwia 2008 Niedostosowanie społeczne młodzieży gimnazjalnej (na przykładzie badań przeprowadzonych w Gimnazjum w Nowinach) prof. dr hab. Bożena Matyjas
2419
Gruba Grzegorz 2008 Niepowodzenia szkolne uczniów klas IV - VI ze szkoły podstawowej nr 27 w Kielcach prof. dr hab. Bożena Matyjas
2420
Ciepiela Ewelina 2008 Niepowodzenia szkolne uczniów klas VI Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Staszowie prof. dr hab. Bożena Matyjas
2421
Majcherska Monika 2008 Postawy rodziców wobec dzieci niepełnosprawnych intelektualnie uczęszczających do OREW w Staszowie prof. dr hab. Bożena Matyjas
2422
Agatowska Marta 2008 Problem narkomanii wśród młodzieży na przykładzie badań przeprowadzonych w Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach prof. dr hab. Bożena Matyjas
2423
Lichosik Ewelina 2008 Sytuacja dziecka w rodzinie dysfunkcjonalnej z problemem alkoholowym (na podstawie badań przeprowadzonych w Gimnazjum im. Gen. K. Tańskiego w Chmielniku) prof. dr hab. Bożena Matyjas
2424
Kwiecień Beata 2008 Sytuacja szkolna dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu (na podstawie badań przeprowadzonych w Gimnazjum w Miedzierzy) prof. dr hab. Bożena Matyjas
2425
Sapieja Aleksandra 2008 Sytuacja szkolna dzieci z rodzin dotkniętych bezrobociem (na przykładzie badań przeprowadzonych na terenie miasta Końskie) prof. dr hab. Bożena Matyjas
2426
Morawska Agnieszka 2008 Sytuacja szkolna i domowa uczniów dotkniętych problemem alkoholowym rodziców na podstawie badań przeprowadzonych w Gimnazjum w Samsonowie prof. dr hab. Bożena Matyjas
2427
Adamczyk Edyta 2008 Wsparcie społeczne osób chorych na stwardnienie rozsiane (na przykładzie badań przeprowadzonych w Kieleckim Stowarzyszeniu Chorych na Stwardnienie Rozsiane) prof. dr hab. Bożena Matyjas
2428
Maryniak Małgorzata 2008 Zachowania agresywne i przemoc w szkole na podstawie badań przeprowadzonych w Szkole Podstawowej Nr 12 w Starachowicach prof. dr hab. Bożena Matyjas
2429
Urbańska Aneta 2008 Przynależność do subkultur jako forma spędzania czasu wolnego - na przykładzie badań przeprowadzonych w Zespole Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze. prof. dr hab. Bożena Matyjas
2430
Paluch Weronika 2008 Działalność kuratora ds. nieletnich na terenie Kielc, Końskich i Skarżyska-Kamiennej (na podstawie badań w Sądach Rejonowych w Kielcach, Końskich i Skarżysku-Kamiennej). prof. dr hab. Bożena Matyjas
2431
Lachowicz Marta 2008 Niepowodzenia szkolne młodzieży gimnazjalnej (na przykładzie badań przeprowadzonych w gimnazjum w Ostrowcu Świętokrzyskim). prof. dr hab. Bożena Matyjas
2432
Gadawska Marta 2008 Problem spożywania alkoholu przez młodzież z Samorządowego Gimnazjum w Zbludowicach. prof. dr hab. Bożena Matyjas
2433
Gwiazda Monika 2008 Tatuaż i grypsera jako forma komunikacji w podkulturze przestępczej. prof. dr hab. Bożena Matyjas
2434
Schab Tomasz 2008 Wiedza młodzieży na temat sekt. Na przykładzie badań przeprowadzonych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bartosza Głowackiego w Opatowie. prof. dr hab. Bożena Matyjas

|<  <<  <  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: