Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
2375
Piotrowska-Urban Beata 2006 Sytuacja rodzin wielodzietnych korzystających z Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach. Formy pomocy tym rodzinom. prof. dr hab. Bożena Matyjas
2376
Najder Katarzyna 2006 Sytuacja szkolna dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym (na podstawie badań przeprowadzonych na terenie miasta Opoczna). prof. dr hab. Bożena Matyjas
2377
Filipiec Cecylia 2006 Warunki życia ludzi starych na terenie gminy Myślenice. prof. dr hab. Bożena Matyjas
2378
Piórkowski Sebastian 2006 Dziecko krzywdzone w rodzinie (na przykładzie badań przeprowadzonych w liceum ogólnokształcącym w Kielcach). prof. dr hab. Bożena Matyjas
2379
Karczewska Ewelina 2006 Formy spędzania czasu wolnego przez uczniów Gimnazjum Nr 2 w Szydłowcu. prof. dr hab. Bożena Matyjas
2380
Wierzbowska Ewelina 2006 Formy wsparcia alkoholików na terenie miasta, gminy Końskie. prof. dr hab. Bożena Matyjas
2381
Szwajgiel Tomasz 2006 Komputer a zachowania niepożądane wychowawczo (na podstawie badań przeprowadzonych wśród uczniów III Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu). prof. dr hab. Bożena Matyjas
2382
Kowaleczko Magdalena 2006 Niedostosowanie społeczne młodzieży w rodzinach dotkniętych problemem alkoholowym (na podstawie badań przeprowadzonych w szkole zawodowej w Lipsku). prof. dr hab. Bożena Matyjas
2383
Kozak Alicja 2006 Problem spożywania alkoholu wśród młodzieży gimnazjalnej w Kielcach. prof. dr hab. Bożena Matyjas
2384
Czernecka Anna 2006 Problemy i niepowodzenia szkolne wychowanków domów dziecka (na przykładzie badań przeprowadzonych w domu dziecka w Tarnobrzegu). prof. dr hab. Bożena Matyjas
2385
Krzempek Elżbieta 2006 Profilaktyka uzależnień na Przystanku Woodstock (na przykładzie działalności Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej w Zielonej Górze). prof. dr hab. Bożena Matyjas
2386
Kiełbowicz Marta 2006 Przemoc fizyczna wobec dziecka w rodzinie (na przykładzie badań przeprowadzonych w szkole podstawowej w Woli Zarczyckiej). prof. dr hab. Bożena Matyjas
2387
Głowacka Anna 2006 Przemoc w szkołach ponadgimnazjalnych- przyczyny i rozmiar zjawiska na terenie miasta Starachowice. prof. dr hab. Bożena Matyjas
2388
Macias Angelika 2006 Przemoc wobec dzieci w rodzinie (na przykładzie badań przeprowadzonych w Szkole Podstawowej w Połańcu). prof. dr hab. Bożena Matyjas
2389
Orłowska Dagmara 2006 Sytuacja dziecka w rodzinie niepełnej (w świetle wypowiedzi uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 14 w Kielcach). prof. dr hab. Bożena Matyjas
2390
Adamiec Iwona 2006 Warunki życia osób z głębszym upośledzeniem umysłowym przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie. prof. dr hab. Bożena Matyjas
2391
Bławat Łukasz 2006 Wiedza o narkotykach i skutkach ich zażywania wśród kieleckich gimnazjalistów. prof. dr hab. Bożena Matyjas
2392
Sucharska Karolina 2006 Zachowania agresywne w grupach kibiców stadionowych na przykładzie klubu Korona Kielce. prof. dr hab. Bożena Matyjas
2393
Tutak Anna 2006 Zjawisko narkomanii w szkołach gimnazjalnych na terenie miasta Staszów. prof. dr hab. Bożena Matyjas
2394
Żak Iga 2006 Efektywność postępowania terapeutycznego w odniesieniu do dziecka z autystycznymi zaburzeniami w zachowaniu. prof. dr hab. Bożena Matyjas
2395
Pieprzowska Paulina 2007 Agresja wśród szkół gimnazjalnych (na przykładzie badań przeprowadzonych w gimnazjum nr 2 w Tomaszowie Lubelskim). prof. dr hab. Bożena Matyjas
2396
Jedliński Tomasz 2007 Kierunki, metody i efektywność resocjalizacji (na przykładzie badań przeprowadzonych w Zakładzie Poprawczym w Ostrowcu Świętokrzyskim). prof. dr hab. Bożena Matyjas
2397
Jarczak Aleksandra 2007 Metody pracy kuratorów sądowych na przykładzie badań przeprowadzonych w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim. prof. dr hab. Bożena Matyjas
2398
Ozga Anna 2007 Metody pracy resocjalizacyjnej stosowane w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Mszanie Dolnej. prof. dr hab. Bożena Matyjas
2399
Matuśkiewicz Sylwia 2007 Opinie rodziców dzieci chorych na białaczkę na temat wolontariuszy (na przykładzie badań przeprowadzonych na dziecięcym oddziale Hematologiczno-Onkologicznym Szpitala Wojewódzkiego w Kielcach). prof. dr hab. Bożena Matyjas
2400
Pela Patrycja 2007 Organizacja czasu wolnego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Mszanie Dolnej. prof. dr hab. Bożena Matyjas
2401
Dolata Anna 2007 Osiągnięcia szkolne gimnazjalistów słabosłyszących i niesłyszących (na przykładzie badań przeprowadzonych w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kielcach). prof. dr hab. Bożena Matyjas
2402
Nowak Agnieszka 2007 Poziom aspiracji edukacyjnych gimnazjalistów ze środowiska wiejskiego i miejskiego (na podstawie badań przeprowadzonych w gminie Złota i w Kielcach). prof. dr hab. Bożena Matyjas
2403
Gil Agata 2007 Przestępczość wśród nieletnich na terenie Kielc w latach 2000-2006 (na podstawie badań przeprowadzonych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach). prof. dr hab. Bożena Matyjas
2404
Wojnarowska Lucyna 2007 Rozmiary i formy agresji wśród dzieci Szkoły Podstawowej (na postawie badań przeprowadzonych w szkole podstawowej w Połańcu). prof. dr hab. Bożena Matyjas

|<  <<  <  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: