Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
190
Franczak Ewelina 2006 Przestępczość nieletnich na terenie powiatu chełmskiego w ocenie kuratorów sądowych. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
191
Gilewska Aleksandra 2006 Skuteczność resocjalizacji młodzieży - na przykładzie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zawichoście. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
192
Baradziej Grzegorz 2006 System wartości osadzonych w Areszcie Śledczym w Kielcach. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
193
Bochniak Katarzyna 2006 Sytuacja edukacyjna dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
194
Krakowiak Ilona 2006 Wiedza młodzieży licealnej w Radomsku o środkach odurzających i o konsekwencjach ich zażywania. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
195
Agatowska Anna 2006 Wiedza o narkotykach wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
196
Domagała Piotr 2006 Wiedza uczniów kończących szkołę podstawową o narkotykach i narkomanii. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
197
Sztuflik Paweł 2006 System wartości narkomanów osadzonych w Areszcie Śledczym w Kielcach. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
198
Wiśniewska Aneta 2007 Przemoc w szkole i jej skutki w opinii uczniów gimnazjum. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
199
Karczmarzyk Anna 2007 Cele i aspiracje wychowanków Domu Dziecka w Stalowej Woli. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
200
Zapałowski Dariusz 2007 Graffiti jako forma wandalizmu/sztuki w Jarosławiu. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
201
Sułek Przemysław 2007 Kuratela sądowa w percepcji młodzieży niedostosowanej społecznie. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
202
Iwan Marzena 2007 Motywy uzależnienia i skutki alkoholizmu w świadomości pacjentów Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Kielcach. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
203
Słaba Małgorzata 2007 Rozmiary alkoholizmu wśród młodzieży szkół średnich w Ostrowcu Świętokrzyskim. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
204
Jasek Elżbieta 2007 Rozmiary i uwarunkowania przestępczości nieletnich w Busku Zdroju. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
205
Płaza Barbara 2007 Skuteczność terapii antynarkotykowej w placówce MONAR-u w Lutej. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
206
Kobyłka Michalina 2007 Wiedza o narkotykach i narkomanii wśród uczniów szkół podstawowych. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
207
Pipa Klaudia 2007 Zanczenie wiary i religii dla wieźniów-na przykładzie Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
208
Kopecka Iwona 2007 Zjawisko narkomanii w świadomości uczniów kończących szkołę gimnazjalną. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
209
Gancarska Agnieszka 2007 Bezdomność - jej przyczyny i zapobieganie. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
210
Czapla Greta 2007 Osiągnięcia szkolne wychowanków domu dziecka. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
211
Żądło Sebastian 2007 Aspiracje życiowe młodzieży niedostosowanej społecznie (na przykładzie Zakładu Poprawczego w ostrowcu Świętokrzyskim). prof. dr hab. Andrzej Bogaj
212
Gręda Krzysztof 2007 Aspiracje życiowe młodzieży niedostosowanej społecznie. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
213
Palka Jacek 2007 Czynniki kształtujące nieprzystosowanie społeczne młodzieży. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
214
Łukawska Marlena 2007 Efektywność resocjalizacji w więziennictwie polskim. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
215
Solawa Adam 2007 Przestępczość nieletnich w powiecie nowotarskim w latach 2005-2006. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
216
Wlazło Norbert 2007 Przestępczość wśród nieletnich narkomanów w Bytomiu. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
217
Kowalski Marcin 2007 Spożywanie alkoholu przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych a ich środowisko rodzinne. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
218
Grzyb Piotr 2007 Sytuacja rodzinna nieletnich sprawców przestępstw na terenie powiatu limanowskiego w okresie 2004-2006. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
219
Grzesik Edward 2007 Uwarunkowania przestępczości nieletnich na terenie powiatu limanowskiego w latach 2001-2006. prof. dr hab. Andrzej Bogaj

|<  <<  <  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: