Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
2345
Kochański Marcin 2007 Alternatywne źródła energii. prof. dr hab. Andrzej Massalski
2346
Klasiński Daniel 2007 Gospodarka odpadami i rekultywacja składowiska odpadów w Promniku. prof. dr hab. Andrzej Massalski
2347
Kuc Romuald 2007 Gospodarstwa agroturystyczne w powiecie kieleckim. prof. dr hab. Andrzej Massalski
2348
Błoński Karol 2007 Ocena walorów przyrodniczych gminy Oksa. prof. dr hab. Andrzej Massalski
2349
Jawor Krystian 2007 Ochrona lasów przed owadami w Nadleśnictwie Jedrzejów. prof. dr hab. Andrzej Massalski
2350
Skorupka Daniel 2007 Ochrona środowiska w gminie Pawłów. prof. dr hab. Andrzej Massalski
2351
Foltyn Michał 2007 Plan gospodarki odpadami dla powiatu włoszczowskiego. prof. dr hab. Andrzej Massalski
2352
Szmal Ewa 2007 Szata roślinna dawnego kamieniołomu Korzecko. prof. dr hab. Andrzej Massalski
2353
Klasińska Kinga 2007 Walory turystyczne i ochrona środowiska w Tomaszowie Mazowieckim. prof. dr hab. Andrzej Massalski
2354
Czarnecki Mateusz 2007 Zielone Szkoły jako forma edukacji ekologicznej. prof. dr hab. Andrzej Massalski
2355
Stachura Daniel 2007 Wpływ rezerwatu "Lasy Radłowskie" na środowisko przyrodnicze regionu. prof. dr hab. Andrzej Massalski
2356
Wawryszczuk Agnieszka 2006 Spożycie alkoholu przez młodzież ponadgimnazjalną (na przykładzie badań przeprowadzonych w LO w Skarżysku-Kamiennej). prof. dr hab. Bożena Matyjas
2357
Olczyk Wiesława 2006 Przemoc w rodzinie (na podstawie badań przeprowadzonych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Paradyżu). prof. dr hab. Bożena Matyjas
2358
Wróbel Danuta 2006 Aspiracje edukacyjno-zawodowe gimnazjalistów klas III (na przykładzie badań przeprowadzonych w Gimnazjum Nr 1 w Dąbrowie Górniczej). prof. dr hab. Bożena Matyjas
2359
Kasprzyk Katarzyna 2006 Działalność integracyjna Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Szydłowcu w latach 2002-2005. prof. dr hab. Bożena Matyjas
2360
Soboń Grażyna 2006 Działalność opiekuńczo-edukacyjna Ośrodka Rehabilitacjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Miechowie. prof. dr hab. Bożena Matyjas
2361
Szokalska Agnieszka 2006 Formy pomocy udzielane rodzinom bezrobotnym (na przykładzie badań przeprowadzonych wśród klientów Miejskiegi Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie). prof. dr hab. Bożena Matyjas
2362
Marek Wanda 2006 Funkcjonowanie Domu Dziecka im. Matki Zofii Czeskiej w Łukowicy w latach 1996-2005. prof. dr hab. Bożena Matyjas
2363
Wójcicka Ewa 2006 Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży (na podstawie badań przeprowadzonych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rusinowie Koneckim). prof. dr hab. Bożena Matyjas
2364
Włoś Barbara 2006 Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach. prof. dr hab. Bożena Matyjas
2365
Skowron Irena 2006 Osiągnięcia szkolne dzieci z rodzin wielodzietnych (na przykładzie badań przeprowadzonych w Gminie Mniów). prof. dr hab. Bożena Matyjas
2366
Kozak Dorota 2006 Pomoc udzielana osobom starszym oferowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach - na podstawie badań przeprowadzonych w grupie 30 wybranych klientów). prof. dr hab. Bożena Matyjas
2367
Gula Piotr 2006 Pomoc udzielana przez Służbę Więzienną osobom zwalnianym z Aresztu Śledczego w Kielcach - studium indywidualnych przypadków. prof. dr hab. Bożena Matyjas
2368
Borowska Anna 2006 Praca socjalna z dzieckiem i rodziną bezrobotną - formy i zakres pomocy (na podstawie badań przeprowadzonych w GOPS w Seceminie). prof. dr hab. Bożena Matyjas
2369
Pietruszka Małgorzata 2006 Psychospołeczne skutki bezrobocia kobiet po 35 roku życia (na przykładzie badań przeprowadzonych w gmienie Żarnów). prof. dr hab. Bożena Matyjas
2370
Jabłońska Joanna 2006 Rola pedagoga w szkole- ocena jego pracy przez uczniów, rodziców i nauczycieli (na przykładzie badań przeprowadzonych w Gimnazjum w Busku-Zdroju). prof. dr hab. Bożena Matyjas
2371
Gula Agata 2006 Społeczno-zawodowa rola pracownika socjalnego w środowisku lokalnym (na przykładzie gminy Skarżysko Kościelne oraz powiatu skarżyskiego). prof. dr hab. Bożena Matyjas
2372
Mardaus Elżbieta 2006 Sposoby spędzania czasu wolnego przez dzieci wiejskie ( na podstawie badań przeprowadzonych w V i VI klasie Szkoły Podstawowej w Jasienicy). prof. dr hab. Bożena Matyjas
2373
Morawska Jadwiga 2006 Sytuacja dzieci w rodzinach z problemem alkoholowym (na przykładzie badań przeprowadzonych w gminie Paradyż). prof. dr hab. Bożena Matyjas
2374
Machaj Irena 2006 Sytuacja psychospołeczna osób przebywających w domu pomocy społecznej ( na przykładzie Domu Pomocy Społecznej w Parkoszu). prof. dr hab. Bożena Matyjas

|<  <<  <  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: