Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
2279
Rams Katarzyna 2007 Aspiracje życiowe młodzieży z problemami uzależnień. dr Malgorzata Markowska
2280
Skotniczna Anna 2007 Aspiracje życiowe młodzieży z uzależnieniami. dr Malgorzata Markowska
2281
Wawrzyk Tomasz 2007 Zainteresowania turystyczno-rekreacyjne młodzieży dr Malgorzata Markowska
2282
Król Mariusz 2007 Historia piłki noznej w Polsce z uwzględnieniem sekcji piłki noznej Klubu Sportowego "Nida" w Pińczowie dr Malgorzata Markowska
2283
Stemplewski Paweł 2007 Wpływ reklamy na zachowanie turystów jako konsumentów dr Malgorzata Markowska
2284
Przecherka Przemysław 2008 Samoagresja u młodocianych w placówkach penitencjarnych. dr Malgorzata Markowska
2285
Kubicki Daniel 2008 Alkoholizm wśród młodzieży gimnazjalnej w środowisku wiejskim. dr Malgorzata Markowska
2286
Miśkiewicz Kamila 2008 Niektóre aspekty stylu życia młodzieży gimnazjalnej zamieszkałej w gminie Nowa Słupia. dr Malgorzata Markowska
2287
Wzorek Marcin 2008 Opinie młodziezy gimnazjalnej na temat przemocy w szkole. dr Malgorzata Markowska
2288
Romańska Iwona 2008 Problem narkomanii wśród młodzieży gimnazjalnej w świetle literatury. dr Malgorzata Markowska
2289
Jastrzębski Tomasz 2008 Przyczyny występowania zjawiska przemocy w środowisku szkolnym na podstawie uczniów Gimnazjum nr 16 w Kielcach. dr Malgorzata Markowska
2290
Dyraga Stefan 2008 Rola i działalność Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie. dr Malgorzata Markowska
2291
Potocka Anna 2008 Wpływ alkoholizmu w rodzinie na rozwój dziecka. dr Malgorzata Markowska
2292
Nowakowski Rafał 2008 Zjawisko przemocy rówieśniczej wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych na terenie miasta Końskie. dr Malgorzata Markowska
2293
Musiał Grzegorz 2008 Pomoc postpenitencjarna w percepcji skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Pińczowie. dr Malgorzata Markowska
2294
Beszczyński Daniel 2008 Aktywne formy spędzania wolnego czasu u młodzieży gimnazjalnej dr Malgorzata Markowska
2295
Matras Sylwia 2008 Aktywność fizyczna i uczestnictwo w wychowaniu fizycznym dziewcząt szkół gimnazjalnych w środowisku wiejskim dr Malgorzata Markowska
2296
Misiewicz Agnieszka 2008 Charakterystyka zachowań zdrowotnych młodzieży gimnazjalnej zamieszkałej w środowisku wiejskim dr Malgorzata Markowska
2297
Bernaciak Marcin 2008 Czynniki syndromu "wypalania się sił" zawodowych u nauczycieli dr Malgorzata Markowska
2298
Kaczmarczyk Izabela 2008 Formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży w szkole podstawowej w środowisku wiejskim dr Malgorzata Markowska
2299
Bugdalska Aleksandra 2008 Formy spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież wiejską dr Malgorzata Markowska
2300
Majcher Łukasz 2008 Kultura fizyczna w gminie Stopnica dr Malgorzata Markowska
2301
Jóźkiewicz Grzegorz 2008 Pomiar sprawności fizycznej młodzieży gimnazjalnej z Zakopanego dr Malgorzata Markowska
2302
Sutowicz Magdalena 2008 Sport i rekreacja jako formy spędzania wolnego czasu dr Malgorzata Markowska
2303
Bagiński Marcin 2008 Sprawność fizyczna policjantów na przykładzie Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu dr Malgorzata Markowska
2304
Szabat Przemysław 2008 Działalność Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół"na terenie miasta Trzebini-od okresu galicyjskiego po czasy najnowsze dr Malgorzata Markowska
2305
Sawicka Anna 2008 Niektóre uwarunkowania sprawności fizycznej młodzieży kieleckiego gimnazjum dr Malgorzata Markowska
2306
Gębala Agata 2008 Sprawność fizyczna młodzieży w wieku 13-15 lat zamieszkałej w Kielcach w aspekcie uwarunkowań ekonomiczno-społecznych dr Malgorzata Markowska
2307
Moskal Gabriela 2008 Sprawność fizyczna policjantów na przykładzie Komendy Miejskiej Policji w Zamościu dr Malgorzata Markowska
2308
Szczygłowski Maciej 2008 Alkoholizm wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Chmielnik. dr Malgorzata Markowska

|<  <<  <  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: