Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
2249
Dul Dariusz 2007 Formy spędzania czasu wolnego dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Gorzycach dr Malgorzata Markowska
2250
Rychel Tomasz 2007 Formy spędzania wolnego czasu u młodzieży gimnazjalnej dr Malgorzata Markowska
2251
Głuch Tomasz 2007 Problem narkomanii, alkoholizmu i nikotynizmu wśród młodzieży dr Malgorzata Markowska
2252
Dziedzic Marcin 2007 Problem narkomanii, alkoholizmu i nikotynizmu wśród młodzieży gimnazjalnej w środowisku wiejskim dr Malgorzata Markowska
2253
Pyczek Justyna 2007 Rozwój fizyczny i motoryczny dzieci w wieku 13-14 lat dr Malgorzata Markowska
2254
Sołtys Maciej 2007 Sposoby spędzania czasu wolnego dzieci wiejskich ze szkoły podstawowej i gimnazjum dr Malgorzata Markowska
2255
Maciński Łukasz 2007 Czas wolny dzieci i młodzieży ze szkoły podstawowej w Skarżysku-Kamiennej dr Malgorzata Markowska
2256
Czubala Marlena 2007 Formy spędzania czasu wolnego przez młodzież gimnazjalną dr Malgorzata Markowska
2257
Chrzan Małgorzata 2007 Formy spędzania czasu wolnego przez młodzież ponadgimnazjalną dr Malgorzata Markowska
2258
Rak Tomasz 2007 Formy turystyczno-rekreacyjne w czasie szkolnym młodzieży gimnazjalnej dr Malgorzata Markowska
2259
Zarzycki Łukasz 2007 Kraków jako destynacja turystyki w Polsce dr Malgorzata Markowska
2260
Paszkiewicz Marcin 2007 Kształcąca i wychowawcza rola gier i zabaw ruchowych dr Malgorzata Markowska
2261
Adamczyk Marcin 2007 Kulturystyka jako sposób spędzania czasu wolnego dr Malgorzata Markowska
2262
Masternak Agnieszka 2007 Rola internetu w kształtowaniu zainteresowań turystycznych i rekreacyjnych dr Malgorzata Markowska
2263
Garycki Krystian 2007 Rola wycieczek szkolnych w procesie dydaktycznym i wychowawczym szkoły dr Malgorzata Markowska
2264
Premka Katarzyna 2007 Uwarunkowania stylu życia młodzieży gimnazjalnej dr Malgorzata Markowska
2265
Mrzygłód Adrian 2007 Walory wypoczynkowe i uzdrowiskowe Buska - Zdrój dr Malgorzata Markowska
2266
Gierczak Iwona 2007 Warunki do czynnego wypoczynku mieszkańców województwa świętokrzyskiego dr Malgorzata Markowska
2267
Żurowski Janusz 2007 Wychowawcza i kształcąca rola gier i zabaw ruchowych na lekcji wychowania fizycznego dr Malgorzata Markowska
2268
Wojterski Adam 2007 Zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży w szkole średniej w Staszowie dr Malgorzata Markowska
2269
Łukaszek Michał 2007 Zainteresowania turystyczno-rekreacyjne młodzieży gimnazjalnej dr Malgorzata Markowska
2270
Partyka Rafał 2007 Rys historyczny i działalność koszykarskiego klubu ZKS "Stal" Stalowa Wola dr Malgorzata Markowska
2271
Donecka Małgorzata 2007 "Mass media jako źródło kształtowania opinii publicznej wśród młodzieży gimnazjalnej". dr Malgorzata Markowska
2272
Szczur Sylwia 2007 Narkomania wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. dr Malgorzata Markowska
2273
Zięba Tomasz 2007 Zdrowie dorosłych: najczęstsze problemy oraz kwestia ich edukacji prozdrowotnej. dr Malgorzata Markowska
2274
Bajan Ryszard 2007 Ocena rozwoju fizycznego i sprawności motorycznej dzieci w wieku 11-13 lat ze Szkoły Podstawowej w Stanisławowie dr Malgorzata Markowska
2275
Sajdak Rafał 2007 Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży - na przykładzie Zespołu Szkół Publicznych w Lisiej Górze. dr Malgorzata Markowska
2276
Chrabąszcz Robert 2007 Formy spędzania wolnego czasu przez młodzież gimnazjalną dr Malgorzata Markowska
2277
Leśniewski Tomasz 2007 Rozwój fizyczny 15 latków grających w piłkę nożną a niektóre uwarunkowania społeczno-ekonomiczne. dr Malgorzata Markowska
2278
Sokół Katarzyna 2007 Środki dopingujące w sporcie.Przyczyny i skutki ich zażywania. dr Malgorzata Markowska

|<  <<  <  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: