Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
7898
Puchała Marta 2012 Analiza dostępnośći obiektów użyteczności publicznej Kielc dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkkich. prof. dr hab. Anna Marchewka
7901
Sowińska Monika 2012 Wpływ ćwiczeń na zachowanie sprawnośći i czynnośći samoobsługi u pacjenta po uszkodzeniu rdzenia kręgowego w wyniku zwichnięcia kręgów C6-C7. prof. dr hab. Anna Marchewka
7904
Wieczorek Katarzyna 2012 Ocena jakośći życia osób chorujących na stwardnienie rozsiane. prof. dr hab. Anna Marchewka
7905
Wojciechowska Beata 2012 Wpływ zabiegów fizjoterapeutycznych na stan funkcjonalny pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi stawów kolanowych. prof. dr hab. Anna Marchewka
7907
Wolanin Katarzyna 2012 Wpływ odżywiania i wysiłku fizycznego na występowanie zawałów serca. prof. dr hab. Anna Marchewka
2224
Barnaś Agata 2006 Formy spędzania czasu wolnego ludzi dorosłych i osób w starszym wieku dr Malgorzata Markowska
2225
Oleksiak Sebastian 2006 Wpływ środowiska rodzinnego, rówieśniczego i szkolnego na rozwój potrzeb turystycznych i rekreacyjnych dr Malgorzata Markowska
2226
Maniak Marta 2007 Agresja wśród młodzieży gimnazjalnej w środowisku miejskim i wiejskim. dr Malgorzata Markowska
2227
Ściański Maciej 2007 Oblicza lęku u młodzieży dr Malgorzata Markowska
2228
Ogonek Karolina 2007 Przemoc wobec dziecka w rodzinie jako niepożądane zjawisko społeczne. dr Malgorzata Markowska
2229
Tekieli Elżbieta 2007 Przemoc wobec kobiet w środowisku rodzinnym. dr Malgorzata Markowska
2230
Boruń Łukasz 2007 Przestępczość wśród nieletnich i postępowanie z młodocianymi sprawcami czynów zabronionych. dr Malgorzata Markowska
2231
Wiatr Dariusz 2007 Rola i znaczenia Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Skarżysku-Kamiennej w kształceniu i wychowaniu młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem. dr Malgorzata Markowska
2232
Nieć Lesław 2007 Rola kontaktów zewnętrznych skazanych w procesie resocjalizacji. dr Malgorzata Markowska
2233
Wiła Artur 2007 Społeczne uwarunkowania przestepczości nieletnich w aspekcie alkoholizowania się. dr Malgorzata Markowska
2234
Kaim Grzegorz 2007 Szkolenie funkcjonariuszy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z pierwszej pomocy przedmedycznej. dr Malgorzata Markowska
2235
Szwajcowski Krzysztof 2007 Środowiskowe uwarunkowania przestępczości nieletnich. dr Malgorzata Markowska
2236
Koźlak Krzysztof 2007 Środowiskowe uwarunkowania występowania uzależnień wśród nieletnich. dr Malgorzata Markowska
2237
Włodarczyk Anna 2007 Uzależnienia uczniów szkoły podstawowej. dr Malgorzata Markowska
2238
Dzięcioł Łukasz 2007 Wpływ środków uzależniających (narkotyków) na życie wspólczesnej młodzieży. dr Malgorzata Markowska
2239
Janiec Sebastian 2007 Charakterystyka sprawności fizycznej chłopców 15-18 letnich trenujących gry zespołowe dr Malgorzata Markowska
2240
Kozera-Kłap Urszula 2007 Charakterystyka zachowań zdrowotnych młodzieży gimnazjalnej dr Malgorzata Markowska
2241
Ścibor Magdalena 2007 Czas wolny młodzieży gimnazjalnej - uwarunkowania społeczo-ekonomiczne dr Malgorzata Markowska
2242
Kotaba Małgorzata 2007 Działalność Miedzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Wieliczce dr Malgorzata Markowska
2243
Wilk Rafał 2007 Formy spędzania czasu wolnego przez pracowników urzędów państwowych dr Malgorzata Markowska
2244
Perzyna Piotr 2007 Motywy uprawiania kulturystyki w czasie wolnym przez mężczyzn w wieku 18-55 lat dr Malgorzata Markowska
2245
Madej Marek 2007 Problem alkoholizmu i nikotynizmu i narkomanii wśród młodzieży gimnazjalnej na przykładzie Szkoły Podstawowej nr 3 w Pińczowie dr Malgorzata Markowska
2246
Borycki Łukasz 2007 Sprawność fizyczna dzieci i niektóre jej uwarunkowania dr Malgorzata Markowska
2247
Ornat Bożena 2007 Wychowanie fizyczne i sport w Szkole Podstawowej im. Wł. Łokietka w Skale w latach 2003-2007 dr Malgorzata Markowska
2248
Pisarek Sebastian 2007 Aktywność fizyczna dzieci klas IV - VI ze środowiska wiejskiego dr Malgorzata Markowska

|<  <<  <  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: