Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
2157
Gajec Katarzyna 2008 Integracja młodzieży niepełnosprawnej na przykładzie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Brzesku ks. prof. dr hab. Julisław Łukomski
2158
Dziuba Bożena 2008 Opiekuńczo-edukacyjno-wychowawcza funkcja OREW w Miechowie przy PSOUU ks. prof. dr hab. Julisław Łukomski
2159
Pajda Piotr 2008 Problem adaptacji ludzi starszych do nowych warunków życia w domu pomocy społecznej na przykładzie Domu Pomocy Społecznej w Kielcach ul. Sobieskiego 30 ks. prof. dr hab. Julisław Łukomski
2160
Nogaś Justyna 2008 Problemy polskiej pomocy społecznej i jej pracowników na przykładzie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie ks. prof. dr hab. Julisław Łukomski
2161
Brzózka Joanna 2008 Przemoc w szkole na przykładzie Gimnazjum Nr 1 w Skarżysku-Kamiennej ks. prof. dr hab. Julisław Łukomski
2162
Dzięgiel Dorota 2008 Przemoc w szkole w środowisku wiejskim na przykładzie Publicznego Gimnazjum w Lipnicy Murowanej ks. prof. dr hab. Julisław Łukomski
2163
Bętkowska Ewa 2008 Przeżywanie starości przez mieszkańców Domu Pomocy Społecznej na przykładzie "Domu Kombatanta" w Miechowie ks. prof. dr hab. Julisław Łukomski
2164
Micyk Katarzyna 2008 Skuteczność różnych form wsparcia osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe na przykładzie działalności Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Miechowie ks. prof. dr hab. Julisław Łukomski
2165
Domagała Barbara 2008 Społeczne próby rozwiązania problemu bezrobocia przez władze samorządowe na przykładzie Gminy Szczurowa ks. prof. dr hab. Julisław Łukomski
2166
Węglarska Małgorzata 2008 Struktura i zasady funkcjonowania WTZ w Gliwicach w świetle wypowiedzi instruktorów i uczestników zajęć ks. prof. dr hab. Julisław Łukomski
2167
Malinowska Agnieszka 2008 Środowisko rodzinne i jego wpływ na model rodziny własnej na podstawie uczniów z Liceum Ogólnokształcącego w Szczekocinach ks. prof. dr hab. Julisław Łukomski
2168
Zegadło Ilona 2008 Wpływ bezrobocia na funkcjonowanie rodziny wiejskiej na terenie gminy Wodzisław ks. prof. dr hab. Julisław Łukomski
2169
Fortuna Anna 2008 Wpływ przemocy w mediach na dzieci i młodzież Miasta i Gminy Połaniec ks. prof. dr hab. Julisław Łukomski
2170
Angelo Olga 2008 Osiągnięcia i trudności wychowawcze na przykładzie działalności świetlicy środowiskowej Caritas przy parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Skarżysku-Kamiennej ks. prof. dr hab. Julisław Łukomski
2171
Angelo-Kępa Magdalena 2008 Struktura organizacji i formy pracy świetlicy środowiskowej przy parafii pod wezwaniem Świętego Józefa w Skarżysku-Kamiennej ks. prof. dr hab. Julisław Łukomski
2172
Wawrzeń Joanna 2008 Poglądy i postawy osób niepełnosprawnych wobec problemów egzystencjalnych na przykładzie Środowiskowego Domu Samopomocy w Proszowicach ks. prof. dr hab. Julisław Łukomski
2173
Bugajska Beata 2006 Działalność Domu Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej w latach 1991-2005. dr Stanisław Majewski
2174
Okręglicka Monika 2006 Działalność Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie. dr Stanisław Majewski
2175
Budny Bogusław 2006 Działalność Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Philip Morris Polska S.A. dr Stanisław Majewski
2176
Woźny Beata 2006 Działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej. dr Stanisław Majewski
2177
Biegaj Izabela 2006 Działalność Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chlewiskach (gmina Chlewiska) w latach 1994-2004. dr Stanisław Majewski
2178
Łutaj Joanna 2006 Działalność Szkoły Podstawowej Nr 34 w Kielcach w latach 1999 - 2005. dr Stanisław Majewski
2179
Staroń Renata 2006 Dzieje Terenowego Klubu Sportowego "Skawinka" w latach 1919-1974. dr Stanisław Majewski
2180
Błaszkiewicz Iwona 2006 Formy pomocy osobom niepełnosprawnym świadczona przez MOPR w Kielcach. dr Stanisław Majewski
2181
Siwonia Edyta 2006 Formy pomocy rodzinom z problemem alkoholowym w świetle działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie. dr Stanisław Majewski
2182
Maliszewska Jolanta 2006 Funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 w Kielcach na tle zmian w systemie opieki nad dzieckiem w Polsce. dr Stanisław Majewski
2183
Haniaczyk Beata 2006 Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sędziszowie. dr Stanisław Majewski
2184
Kowalczyk Elżbieta 2006 Monografia Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach. dr Stanisław Majewski
2185
Gąsiorek Katarzyna 2006 Organizacja i funkcjonowanie Gimnazjum i Liceum im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni w latach 1918-1939. dr Stanisław Majewski
2186
Łodo-Świąder Renata 2006 Organizacja i zakres działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach. dr Stanisław Majewski

|<  <<  <  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: