Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
4785
Skrzypczyk Magdalena 2012 Teenagers as Young Learners. Problems and Solutions. dr hab. Anna Bloch-Rozmej
4786
Staszewska Małgorzata 2012 Teaching English using different types of intelligences to students aged 14-16. dr hab. Anna Bloch-Rozmej
4787
Szczecina Sylwia 2012 Sources, types and applications of visual aids in primary school. dr hab. Anna Bloch-Rozmej
4788
Wróbel Katarzyna 2012 English Course Books and Development of Language Skills. dr hab. Anna Bloch-Rozmej
164
Niechciał Krystian 2006 Media wizualne, a audialne i audiowizualne oraz ich wykorzystanie w Gimnazjum w Starachowicach. dr Ryszard Błaszczyk
165
Ćwik Magdalena 2006 Agresja i przemoc w globalnej sieci internetowej w opinii młodzieży z gimnazjum w Kazimierzy Wielkiej. dr Ryszard Błaszkiewicz
166
Grubka Jarosław 2006 Fotografia cyfrowa w nauczaniu poglądowym w szkole. dr Ryszard Błaszkiewicz
167
Kurczab Krzysztof 2006 Grupy dyskusyjne jako forma komunikacji i informacji młodzieży na podstawie badań w gimnazjum w Tarnowie. dr Ryszard Błaszkiewicz
168
Gałka Barbara 2006 Gry komputerowe dla dzieci i młodzieży - szanse wychowawcze i zagrożenia na podstawie badań w szkole podstawowej i gimnazjum w Łagowie. dr Ryszard Błaszkiewicz
169
Majzner Anita 2006 Internetowe komunikatory jako środowisko interaktywne młodzieży gimnazjalnej w Starachowicach. dr Ryszard Błaszkiewicz
170
Wróbel Małgorzata 2006 Pornografia i pedofilia w Internecie - zagrożenia dla dzieci. dr Ryszard Błaszkiewicz
171
Furgacz Dorota 2006 Subkultury młodzieżowe i ich miejsce w cyberprzestrzeni internetowej. dr Ryszard Błaszkiewicz
172
Nawrot Grzegorz 2006 Tendencje rozwoju mediów w świecie. dr Ryszard Błaszkiewicz
173
Garus Sławomir 2006 Własność intelektualna w dobie rozwoju komunikacji elektronicznej. dr Ryszard Błaszkiewicz
174
Ptak Dawid 2006 Wpływ środków masowego przekazu na proces resocjalizacji na podstawie badań w Zakładach Karnych w Tarnowie. dr Ryszard Błaszkiewicz
175
Nowak Łukasz 2006 Zapobieganie przestępczości w Internecie - programy profilaktyczne i prewencyjne. dr Ryszard Błaszkiewicz
176
Witkowski Szymon 2006 Percepcja reklamy telewizyjnej uczniów na podstawie badań w gimnazjum w Daleszycach. dr Ryszard Błaszkiewicz
177
Kwieciński Grzegorz 2006 Kształtowsnie postaw uczniów w zakresie dbałości o zdrowie podczas pracy z komputerem. dr Ryszard Błaszkiewicz
178
Wach Katarzyna 2006 Prezentacje multimedialne w szkole podstawowej i gimnazjum w Busku-Zdroju. dr Ryszard Błaszkiewicz
179
Grzanka Michał 2007 Dostępność narkotyków dla dzieci i młodzieży w sieciach komputerowych. dr Ryszard Błaszkiewicz
180
Marchajski Marceli 2007 Netykieta jako zbiór zasad moralnego zachowania w Internecie. dr Ryszard Błaszkiewicz
181
Kulesa Magdalena 2007 Wpływ reklamy na rozpowszechnianie i konsumpcja alkoholu w opinii młodzieży liceum w Tarnowie dr Ryszard Błaszkiewicz
182
Materek Joanna 2006 Stosunek młodzieży do osób uzależnionych od narkotyków. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
183
Głazowska Ewelina 2006 Aspiracje życiowe i edukacyjne skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
184
Dziechciarz Monika 2006 Obraz rodziny w świadomości wychowanków Domu Dziecka im. Św. Brata Alberta w Stalowej Woli. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
185
Kozubek Paweł 2006 Sytuacja edukacyjna i egzystencjalna młodzieży z rodzin bezrobotnych w Kielcach. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
186
Polańska Magdalena 2006 Aspiracje edukacyjne młodzieży z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcąch w Sandomierzu. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
187
Kurczyna Konrad 2006 Aspiracje życiowe młodzieży uczącej się w Technikum Rolniczym im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
188
Kubicka Karolina 2006 Aspiracje życiowe wychowanków Domu Dziecka w Skopaniu. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
189
Lusznia Karolina 2006 Cele życiowe i wartości wychowanków domu dziecka. prof. dr hab. Andrzej Bogaj

|<  <<  <  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: