Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
4634
Klimczak Renata 2010 Aspiracje i plany życiowe wychowanków domu dziecka. dr Elżbieta Lisowska
4635
Kubik Jarosław 2010 Rozmiary problemów alkoholowych wśród młodzieży ponadgimnazjalnej - na podstawie badań w środowisku wiejskim. dr Elżbieta Lisowska
4636
Pacierz Dorota 2010 Formy spędzania czasu wolnego przez młodzież (na podstawie badań przeprowadzonych w Gimnazjum w Daleszycach). dr Elżbieta Lisowska
4637
Pietrzyk Teresa 2010 Funkcjonowanie w szkole i w domu dzieci z małżeństw rozwiedzionych. dr Elżbieta Lisowska
4638
Piórkowski Marcin 2010 Rozmiary i formy uzależnienia od Internetu u młodzieży gimnazjalnej. dr Elżbieta Lisowska
4639
Radziszewski Damian 2010 Społeczno-demograficzne uwarunkowania ról zespołowych żołnierzy zawodowych. dr Elżbieta Lisowska
4640
Rutkowska-Piłat Małgorzata 2010 Funkcjonowanie kobiet współuzależnionych w rodzinach alkoholowych. dr Elżbieta Lisowska
4641
Skałczyńska Ewelina 2010 Ryzyko zachowań suicydalnych młodzieży. dr Elżbieta Lisowska
4642
Solińska Cecylia 2010 Rozmiary i formy agresji wśród młodzieży gimnazjalnej (na podstawie badań w gimnazjum w Przysietnicy). dr Elżbieta Lisowska
4643
Szot Dominik 2010 Zjawisko przemocy i agresji wśród młodzieży gimnazjalnej na przykładzie badań przeprowadzonych w gimnazjum nr 6 w Kluczach. dr Elżbieta Lisowska
4644
Ziaja Elżbieta 2010 Problem wypalenia zawodowego funkcjonariuszy służby więziennej. dr Elżbieta Lisowska
4645
Żmuda Wioletta 2010 Funkcjonowanie rodzinne i zawodowe dorosłych dzieci alkoholików. dr Elżbieta Lisowska
4646
Kołodziejczyk Mateusz 2010 Sposoby spędzania czasu wolnego przez młodzież gimnazjalną w Krakowie. dr Elżbieta Lisowska
4647
Mackiewicz Mateusz 2010 Problemy narkotykowe młodzieży. dr Elżbieta Lisowska
4648
Pięta Agnieszka 2010 Trudności wychowawcze sprawowane przez młodzież w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Skarżysku-Kamiennej. dr Elżbieta Lisowska
4649
Siemek Michał 2010 Jakość życia młodzieży w średnim mieście. dr Elżbieta Lisowska
4650
Bakalarz Damian 2011 Procedura niebieskich kart na przykładzie Komendy Miejskiej Policji w Kielcach. dr Elżbieta Lisowska
4651
Bróg Piotr 2011 System wartości wychowanków Zakładu Poprawczego w Ostrowcu Świętokrzyskim. dr Elżbieta Lisowska
4652
Chuda Joanna 2011 Rozmiary i formy agresji w szkole gimnazjalnej (na podstawie badań w Dąbrowie Tarnowskiej). dr Elżbieta Lisowska
4653
Ciuruś Michał 2011 Przestępczość nieletnich jako problem społeczny (analiza zjawiska na przykładzie powiatu bocheńskiego w rpku 2010). dr Elżbieta Lisowska
4654
Dziakiewicz Ewelina 2011 Aspiracje życiowe młodzieży na przykładzie badań w Młodzieżowym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Rusinowie Koneckim. dr Elżbieta Lisowska
4655
Dzikowski Maciej 2011 Zagrożenia i niebezpieczeństwa w szkole podstawowej (na podstawie badań przeprowadzonych w Szkole Podstawowej w Proszowicach). dr Elżbieta Lisowska
4656
Fiołek Joanna 2011 Preferencje i oczekiwania młodzieży wobec telewizji i Internetu na podstawie badań w Gimnazjum nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. dr Elżbieta Lisowska
4657
Gackowiec Anna 2011 Aspiracje życiowe wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej. dr Elżbieta Lisowska
4658
Miernikiewicz Anna 2011 Działalność Fundacji "Dorośli Dzieciom" w Starachowicach. dr Elżbieta Lisowska
4659
Misina Marek 2011 Stosunek dorosłych mieszkańców powiatu bocheńskiego do kary śmierci. dr Elżbieta Lisowska
4660
Molik Paweł 2011 Problemy narkotykowe młodzieży gimnazjalnej. dr Elżbieta Lisowska
4661
Mosio Wioletta 2011 Działalność placówki socjalizacyjnej na rzecz reintegracji rodzin. dr Elżbieta Lisowska
4662
Mróz Marta 2011 Plany życiowe i edukacyjne dzieci wychowywanych w rodzinie samotnej matki (praca napisana na podstawie badań przeprowadzonych w rodzinach po rozwodzie). dr Elżbieta Lisowska
4663
Płatek Paweł 2011 Spożycie alkoholu wśród młodzieży szkolnej. dr Elżbieta Lisowska

|<  <<  <  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: