Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
2058
Wołowiec Marek 2006 Sytuacja życiowa kobiet uprawiających nierząd. dr Elżbieta Lisowska
2059
Smorągiewicz Mariola 2006 Sytuacja życiowa osób bezdomnych. dr Elżbieta Lisowska
2060
Matuszczyk Michał 2007 Funkcjonowanie dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym. dr Elżbieta Lisowska
2061
Tosnowiec Rafał 2007 Funkcjonowanie Oddziału Terapeutycznego przy Areszcie Śledczym w Kielcach. dr Elżbieta Lisowska
2062
Grzymek Patrycja 2007 Metody i formy pracy w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Kazimierzy Wielkiej. dr Elżbieta Lisowska
2063
Kafara Krzysztof 2007 Orientacje rodzinne wychowanków domu dziecka (na podstawie badań w Domu Dziecka w Winiarach). dr Elżbieta Lisowska
2064
Schabowski Dariusz 2007 Percepcja świata przez członków młodzieżowych subkultur chuligańskich. dr Elżbieta Lisowska
2065
Wawryszczuk Krzysztof 2007 Problemy narkotykowe wśród młodzieży ponadgimnazjalnej (na podstawie badań przeprowadzonych w Zespole Szkół nr 2 w Sanoku). dr Elżbieta Lisowska
2066
Czerniec Janusz 2007 Problemy narkotykowe wśród żołnierzy zasadniczej służby wojskowej (na podstawie badań w Dęblinie). dr Elżbieta Lisowska
2067
Szcześniak Bartłomiej 2007 Przejawy zachowań agresywnych wśród uczniów szkoły podstawowej. dr Elżbieta Lisowska
2068
Zygmunt Urszula 2007 Przestępczość nieletnich na terenie Kielce w roku 2005. dr Elżbieta Lisowska
2069
Kwiatkowski Marcin 2007 Rozmiary i formy przemocy w wiejskiej szkole podstawowej (na podstwie badań w Szkole Podstawowej w Bratkowicach). dr Elżbieta Lisowska
2070
Pelc Paweł 2007 Sprawcy przestępstw seksualnych jako ofiary w jednostkach penitencjarnych (na podstawie Zakładu Karnego w Wielkopolsce). dr Elżbieta Lisowska
2071
Krzemiński Adam 2007 Wiedza młodzieży szkół średnich o subkulturach. dr Elżbieta Lisowska
2072
Konieczny Mirosław 2007 Formy i zasady udzielania pomocy społecznej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich. dr Elżbieta Lisowska
2073
Jaworski Czesław 2007 Problemy uzależnieniowe dzieci i młodzieży na terenie gminy Miedziana Góra. dr Elżbieta Lisowska
2074
Galwas Karolina 2008 Rola zawodowa kuratora sądowego. dr Elżbieta Lisowska
2075
Maj Agnieszka 2008 Styl życia młodzieży w małym mieście. dr Elżbieta Lisowska
2076
Wieczorek Daria 2008 Obraz przestępczości nieletnich w województwie świętokrzyskim w 2007 roku. dr Elżbieta Lisowska
2077
Jagiełło Wioleta 2008 Problemy alkoholowe uczniów szkół gimnazjalnych - rozmiary i przejawy (na podstawie badań w wielkomiejskim gimnazjum). dr Elżbieta Lisowska
2078
Żarnowiecki Radosław 2008 Rozmiary i formy agresji wśród uczniów Gimnazjum w małym mieście. dr Elżbieta Lisowska
2079
Mucha Andrzej 2008 Sytuacja życiowa, plany i oczekiwania bezdomnych z wielkiego miasta. dr Elżbieta Lisowska
2080
Kolanko Grzegorz 2008 Wypalenie zawodowe pracowników straży miejskiej w wielkim mieście. dr Elżbieta Lisowska
2081
Chojnacka Katarzyna 2008 Założone i rzeczywiste funkcje Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bogumiłku. dr Elżbieta Lisowska
2082
Sadowski Łukasz 2008 Atmosfera wychowawcza w zakładzie poprawczym. Badania przeprowadzone na terenie zakładu poprawczego dla dziewcząt w Zawierciu. dr Elżbieta Lisowska
2083
Pawula Dariusz 2008 Przejawy nieprzystosowania społecznego wśród gimnazjalistów na podstawie gimnazjum. dr Elżbieta Lisowska
2084
Gawrońska Monika 2008 Współpraca zawodowego kuratora sądowego z rodzinami nieletnich (na podstawie badań przeprowadzonych w Sądzie Rejonowym w Bochni). dr Elżbieta Lisowska
2085
Skoczek Rafał 2009 Preferencje i oczekiwania młodzieży gimnazjalnej wobec telewizji na przykładzie badań przeprowadzonych w Gimnazjum w Bochni. dr Elżbieta Lisowska
4632
Detka Lucyna 2010 Funkcjonowanie dzieci w rodzinie rozwiedzionych. dr Elżbieta Lisowska
4633
Golc Agnieszka 2010 Postawy samotnych rodziców wobec własnych dzieci. dr Elżbieta Lisowska

|<  <<  <  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: