Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
5245
Goździewski Zbigniew 2012 Oddziaływanie mediów na rozwój dzieci i młodzieży. dr Małgorzata Kwaśniewska
5246
Janiszewski Karol 2012 Niepełnosprawność a postawy młodzieży gimnazjalnej wobec tego problemu. dr Małgorzata Kwaśniewska
5247
Kubacka Magdalena 2012 Wpływ środowiska rówieśniczego na zachowania patologiczne wśród młodzieży gimnazjalnej w Masłowie. dr Małgorzata Kwaśniewska
5248
Lis Mateusz 2012 Wpływ niepełnosprawności podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszczowie na ich funkcjonowanie w społeczeństwie. dr Małgorzata Kwaśniewska
5249
Maj Katarzyna 2012 Wpływ bezrobocia na sytuację w rodzinach na przykładzie środowiska sandomierskiego. dr Małgorzata Kwaśniewska
5250
Mysłek Natalia 2012 Autorytet rodziców w oczach dorastającej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w Kozienicach. dr Małgorzata Kwaśniewska
5251
Orlean Gerard 2012 Uwarunkowania środowiskowe postępów w nauce uczniów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Przemyślu. dr Małgorzata Kwaśniewska
5252
Poskuta Agnieszka 2012 Uwarunkowania poziomu przyswojenia języka angielskiego przez dzieci w młodszym wieku szkolnym. dr Małgorzata Kwaśniewska
5253
Prokop Anna 2012 Wpływ zabaw dydaktycznych na rozwój myślenia matematycznego dzieci w wieku przedszkolnym. dr Małgorzata Kwaśniewska
5254
Rzepka Dorota 2012 Uwarunkowania procesu adaptacji dzieci 3-letnich do przedszkolnej grupy rówieśniczej. dr Małgorzata Kwaśniewska
5255
Serszyński Szymon 2012 Wpływ komputera na zachowania agresywne młodzieży gimnazjalnej. dr Małgorzata Kwaśniewska
5256
Słota Grażyna 2012 Uwarunkowania środowiskowe twórczości plastycznej dzieci w wieku przedszkolnym. dr Małgorzata Kwaśniewska
5257
Stańczyk Joanna 2012 Poziom agresji dzieci w przedszkolu i jego uwarunkowania. dr Małgorzata Kwaśniewska
5258
Urusińska Jolanta 2012 Wpływ telewizji na kształtowanie osobowości uczniów szkoły podstawowej we Włoszczowie. dr Małgorzata Kwaśniewska
4388
Chleboś Wioleta 2012 Monografia świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Obrońców Westerplatte w Skarżysku-Kamiennej. dr Edyta Laurman-Jarząbek
4389
Dziwoń Agnieszka 2012 Trudności dydaktyczno-wychowawcze wychowanków Rodzinnych Domów Dziecka (na przykładzie powiatu kieleckiego). dr Edyta Laurman-Jarząbek
4390
Galara Monika 2012 Przystosowanie dziecka do placówki przedszkolnej i jego uwarunkowania. dr Edyta Laurman-Jarząbek
4391
Grzesiak Ilona 2012 Aspiracje życiowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych. dr Edyta Laurman-Jarząbek
4392
Jarzębak Agnieszka 2012 Wpływ telewizji na rozwój dzieci w wieku szkolnym (na podstawie badań w środowisku wiejskim). dr Edyta Laurman-Jarząbek
4393
Jarzębak Beata 2012 Przyczyny niepowodzeń w nauce szkolnej dzieci 10-letnich (na przykładzie środowiska wiejskiego). dr Edyta Laurman-Jarząbek
4394
Kabat-Szymańska Katarzyna 2012 Używanie środków psychoaktywnych na imprezach młodzieżowych na przykładzie liceów w Pińczowie. dr Edyta Laurman-Jarząbek
4395
Kądziołka Sylwia 2012 Sposoby rozwijania zainteresowań plastycznych u dzieci w wieku przedszkolnym. dr Edyta Laurman-Jarząbek
4396
Kozik Anita 2012 Problem alkoholizmu i jego wpływ na relacje wewnątrzrodzinne. dr Edyta Laurman-Jarząbek
4397
Kwaśniewska Małgorzata 2012 Przemoc wobec dzieci w rodzinie w opinii uczniów szkół gimnazjalnych na terenie gminy Górno. dr Edyta Laurman-Jarząbek
4398
Kwiatkowska Aneta 2012 Uwarunkowania wypalenia zawodowego nauczycieli (na przykładzie środowiska wiejskiego). dr Edyta Laurman-Jarząbek
4399
Marcisz Wioleta 2012 Funkcja i zadania pedagoga szkolnego w opinii uczniów gimnqazjum (na przykładzie środowiska miejskiego). dr Edyta Laurman-Jarząbek
4400
Mazur Emilia 2012 Formy spędzania czasu wolnego przez młodzież licealną (na przykładzie badań w środowisku miejskim). dr Edyta Laurman-Jarząbek
4401
Oleksiewicz Katarzyna 2012 Rola świetlicy szkolnej w profilaktyce niepowodzeń szkolnych (na przykładzie szkoły podstawowej w środowisku wiejskim). dr Edyta Laurman-Jarząbek
4402
Parkita Anna 2012 Wpływ gier komputerowych na agresję wśród dzieci i młodzieży. dr Edyta Laurman-Jarząbek
4403
Pytel Lidia 2012 Aktywność fizyczna jako forma spędzania czasu wolnego na przykładzie środowiska akademickiego. dr Edyta Laurman-Jarząbek

|<  <<  <  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: