Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
1964
Lisowska Grażyna 2007 Wpływ edukacji przedszkolnej na poziom przyswojenia pojęć z przyrody nieożywionej u dzieci sześcioletnich. dr Malgorzata Kwaśniewska
1965
Pietruszka Sylwia 2007 Wpływ gier i zabaw dydaktycznych na kształtowanie pojęć matematycznych u dzieci sześcioletnich. dr Malgorzata Kwaśniewska
1966
Adamczyk Teresa 2007 Wpływ środowiska rodzinnego i pracy dydaktyczno-wychowawczej na rozwój zainteresowań czytelniczych uczniów klas III szkoły podstawowej. dr Malgorzata Kwaśniewska
1967
Sabat Anna 2007 Wpływ środowiska rodzinnego na poziom dojrzałości szkolnej dzieci 6-letnich na przykładzie badań przeprowadzonych w środowisku wiejskim. dr Malgorzata Kwaśniewska
1968
Regielli Halina 2007 Wpływ środowiska społecznego na gotowość szkolną dzieci 6-letnich pochodzących z miasta. dr Malgorzata Kwaśniewska
1969
Myślińska Marta 2007 Wpływ zabaw tematycznych na rozwój mowy dzieci 6-letnich na podstawie badań przeprowadzonych w środowisku miejskim. dr Malgorzata Kwaśniewska
1970
Kielin Anna 2007 Umiejętności społeczne i osiągnięcia zawodowe dyrektora przedszkola w zakresie motywowania nauczycieli do pracy. dr Malgorzata Kwaśniewska
1971
Bednarska Katarzyna 2007 Udział w życiu Szydłowca a poziom wiedzy uczniów klas III z zakresu rozwoju kulturalnego miasta. dr Malgorzata Kwaśniewska
1972
Oleksik Anna 2007 Uwarunkowania wiedzy i sprawności zdrowotnych dzieci sześcioletnich na przykładzie badań przeprowadzonych w przedszkolu miejskim. dr Malgorzata Kwaśniewska
1973
Dubiel Alicja 2007 Wykorzystywanie i rola komputera w procesie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej dr Malgorzata Kwaśniewska
5225
Brzezińska Anna 2011 Wpływ agresji na stosunki w rodzinie w wybranych gminach województwa świętokrzyskiego. dr Małgorzata Kwaśniewska
5226
Grądek Marta 2011 System wartości młodzieży szkół gimnazjalnych a bezrobocie w środowisku rodzinnym. dr Małgorzata Kwaśniewska
5227
Jachorek Grzegorz 2011 Uwarunkowania zjawiska narkomanii wśród młodzieży na przykładzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tarnobrzegu. dr Małgorzata Kwaśniewska
5228
Janas Anna 2011 Wpływ mass mediów na uczniów szkół gimnazjalnych. dr Małgorzata Kwaśniewska
5229
Młynek Kamila 2011 Czynniki warunkujące formy spędzania czasu wolnego przez osoby starsze. dr Małgorzata Kwaśniewska
5230
Piwowarczyk Aneta 2011 Wpływ nauczania religii na postawy tolerancji wśród dzieci w młodszym wieku szkolnym. dr Małgorzata Kwaśniewska
5231
Prasał Rafał 2011 Uwarunkowania niedostosowania społecznego wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych w powiecie przysuskim. dr Małgorzata Kwaśniewska
5232
Pruś Urszula 2011 Uwarunkowania zjawiska alkoholizowania się młodzieży licealnej w Busku-Zdroju. dr Małgorzata Kwaśniewska
5233
Puchała-Janus Małgorzata 2011 Przyczyny niedostosowania społecznego wśród wychowanków domów dziecka. dr Małgorzata Kwaśniewska
5234
Rosińska Anna 2011 Rola środowisk wychowujących w kształtowaniu aktywności ruchowej młodzieży gimnazjalnej w Mircu. dr Małgorzata Kwaśniewska
5235
Sobczyk Anna 2011 Sytuacja rodzinna a agresywne zachowania uczniów klas 4-6 Szkoły Podstawowej w Łopusznie. dr Małgorzata Kwaśniewska
5236
Suwała Agnieszka 2011 Walory krajoznawcze a poziom wiedzy o środowisku lokalnym dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pionkach. dr Małgorzata Kwaśniewska
5237
Trzebińska Anna 2011 Wyniki w nauce a poziom saooceny uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Skarżysku-Kamiennej. dr Małgorzata Kwaśniewska
5238
Zdon Grzegorz 2011 Poziom samooceny a osiągnięcia uczniów w Szkole Podstawowej Nr 3 w Busku-Zdroju. dr Małgorzata Kwaśniewska
5239
Zieja Bartosz 2011 Wpływ telewizji i reklamy na rozwój społeczny dzieci w wieku szkolnym. dr Małgorzata Kwaśniewska
5240
Żak Beata 2011 Środowisko rodzinne a sposób spędzania wolnego czasu przez młodzież gimnazjalną w gminie Bliżyn. dr Małgorzata Kwaśniewska
5241
Żezała Karol 2011 Wpływ wybranych czynników środowiska rodzinnego na osiągnięcia szkolne uczniów klas IV - VI szkoły podstawowej. dr Małgorzata Kwaśniewska
5242
Bernacik Justyna 2012 Czynniki warunkujące przystosowanie społeczno-emocjonalne uczniów gimnazjów specjalnych powiatu opatowskiego. dr Małgorzata Kwaśniewska
5243
Czajor Justyna 2012 Uwarunkowania środowiskowe zjawiska alkoholizmu wśród nieletnich z Jędrzejowa na przykładzie Gimnazjum Nr 1. dr Małgorzata Kwaśniewska
5244
Czekańska Joanna 2012 Wpływ środowiska rodzinnego na postawy społeczne uczniów niesłyszących w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Przemyślu. dr Małgorzata Kwaśniewska

|<  <<  <  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: