Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
1951
Ciszek Marek 2008 Życie i działalność duszpasterska ks. Aleksandra Jankowskiego (1890-1968) na tle epoki. dr Ewa Kula
1952
Dyl Agnieszka 2008 Działalność Gminy Staszów na rzecz kultury i oświaty w latach 2002-2007. dr Ewa Kula
1953
Śledź Damian 2008 Przestępczość wśród nieletnich w świetle publikacji na łamach "Problemów Opikuńczo-Wychowawczych" za lata 1998-2005 dr Ewa Kula
1954
Chorążak Dariusz 2008 Organizacja i funkcjonowanie szkoły podstawowej w Złotej w latach 1991-2007. dr Ewa Kula
1955
Golonka Patrycja 2009 Działalność oświatowa i kulturalna Muzeum Ziemi Staszowskiej w latach 1991-2007 w świetle publikacji "Gońca Staszowskiego". dr Ewa Kula
4714
Buchacz Łukasz 2010 Rola i zadania gminy Wierzchosławice na rzecz bezpieczeństwa w latach 2005-2009. dr Ewa Kula
4715
Chojecki Adam 2010 Przemoc i agresja w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu w latach 2005-2010. dr Ewa Kula
4716
Górka Grzegorz 2010 Kadra kierownicza i pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Lipnicy Wielkiej w latach 1990-2009. dr Ewa Kula
4717
Kamiński Adam 2010 Centralne Biuro Śledcze w walce z przestępczością zorganizowaną na przykładzie CBŚ w Krakowie w latach 2000-2009. dr Ewa Kula
4718
Kieblesz Marta 2010 Straż Ochrony Kolei w Krakowie, organizacja i działalność w latach 1999-2009. dr Ewa Kula
4719
Kokoszka Łukasz 2010 Powstanie i działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Wiśniczu (1947-2008). dr Ewa Kula
4720
Kozioł Dariusz 2010 Wpływ środowiska rodzinnego na przestępczość wśród młodzieży w świetle miejskiego programu przeciwdziałania przestępczości i demoralizacji dzieci i młodzieży w Krakowie w latach 2004-2008. dr Ewa Kula
4721
Kozłowski Maciej 2010 Działanie Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie na rzecz zwalczania i zapobiegania patologii społecznej w latach 2005-2010. dr Ewa Kula
4722
Rybka Magdalena 2010 Zapobieganie przestępczości wśród młodzieży na przykładzie Gimnazjum nr 1 w Bochni w latach 1999-2009. dr Ewa Kula
4723
Ryk Grzegorz 2010 Praca pedagoga szkolnego w latach 1999-2009 na przykładzie Szkoły Podstawowej w Szczucinie. dr Ewa Kula
4724
Tabak Józef 2010 Zwalczanie przestępstw i wykroczeń leśnych oraz ochrona przyrody na terenie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Nowy Targ w latach 1999-2009. dr Ewa Kula
4725
Trzos Albert 2010 Kara pozbawienia wolności na świecie w świetle publikacji "Forum Penitencjarne" w latach 2005-2009. dr Ewa Kula
4726
Tutaj Anna 2010 Przestępczość nieletnich w powiecie tarnowskim w latach 2005-2009 w świetle dokumentacji Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. dr Ewa Kula
4727
Wróblewski Grzegorz 2010 Formy pracy z osobami niepełnosprawnymi w Domu Pomocy Społecznej w Miechowie w latach 2005-2010. dr Ewa Kula
4728
Wrzesień Damian 2010 Struktura organizacyjna Policji w Polsce i Europie na podstawie miesięcznika "Policja" w latach 2005-2009. dr Ewa Kula
4729
Zelek Rafał 2010 Warunki bytowe osadzonych w Zakładzie Karnym w Tarnowie w latach 1998-2008. dr Ewa Kula
4730
Zgłobicki Grzegorz 2010 Przygotowanie skazanego do życia na wolności w świetle dokumentacji Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu za lata 1999-2009. dr Ewa Kula
1956
Targosz Bożena 2007 Adaptacja małych dzieci w przedszkolu jako warunek skutecznych oddziaływań nauczyciela, na przykładzie badań przeprowadzonych w Przedszkolu Samorządowym Nr 83 w Krakowie. dr Malgorzata Kwaśniewska
1957
Urbaś Małgorzata 2007 Monografia Przedszkola Nr 3 im. Karola Szymanowskiego w Zakopanem w latach 1996-2006. dr Malgorzata Kwaśniewska
1958
Wawryka Natalia 2007 Nauczyciel w opiniach uczniów klas I - III na przykładzie badań przeprowadzonych w środowisku wiejskim. dr Malgorzata Kwaśniewska
1959
Zając Jolanta 2007 Przyczyny trudności w nauce czytania u uczniów klas I - III. dr Malgorzata Kwaśniewska
1960
Laska Renata 2007 Przyczyny trudności wychowawczych dzieci w nauczaniu zintegrowanym. dr Malgorzata Kwaśniewska
1961
Karbowniczek Grażyna 2007 Rola inscenizacji w opracowaniu lektury szkolnej w klasie III na przykładzie badań przeprowadzonych w środowisku wiejskim. dr Malgorzata Kwaśniewska
1962
Matynia Urszula 2007 Rola rodziny w uspołecznianiu dziecka 6-letniego w środowisku wiejskim. dr Malgorzata Kwaśniewska
1963
Bargiel Barbara 2007 Uwarunkowania poziomu przygotowania dzieci 6-letnich do nauki pisania. dr Malgorzata Kwaśniewska

|<  <<  <  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: