Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
1921
Rdest Ilona 2007 Działaność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w latach 1997-2006. dr Ewa Kula
1922
Widełka Grzegorz 2007 Formy resocjalizacji w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu w latach 1995-2005. dr Ewa Kula
1923
Ginter Agata 2007 Kadra kierownicza i pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Ostojowie w latach 1999-2006 dr Ewa Kula
1924
Nowak Milena 2007 Kształcenie i wychowanie dzieci niepełnosprawnych w wybranych krajach w świetle publikacji na łamach "Szkoły Specjalnej" w latach 1996-2005. dr Ewa Kula
1925
Kukla Mirosław 2007 Kształcenie więźniów w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu w latach 1995-2005. dr Ewa Kula
1926
Buława Grzegorz 2007 Leczenie odwykowe i terapia osób pozbawionych wolności w oddziale terapeutycznym dla skazanych uzależnionych od alkoholu w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu w latach 1997-2006. dr Ewa Kula
1927
Dąbrowski Janusz 2007 Losy Stanisława Fischera jako niestudzonego badacza dziejów Bochni i bocheńszczyzny w latach 1905 - 1967. dr Ewa Kula
1928
Grobarczyk Grzegorz 2007 Organizacja i działalność oświatowa w Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej w latach 2000 - 2006. dr Ewa Kula
1929
Grapa Krzysztof 2007 Organizacja i działalność Szkoły Podstawowej w Podsarniu w latach 1991 - 2006. dr Ewa Kula
1930
Rosół Aneta 2007 Organizacja i funkcjonowanie Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego Caritas Diecezji Sosnowieckiej - Stacja Opieki w Wolbromiu w latach 1999 - 2006. dr Ewa Kula
1931
Waligóra Marcin 2007 Organizacja i funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Bytomsku w warunkach wprowadzania i obowiązywania reformy oświaty w latach 1999-2006. dr Ewa Kula
1932
Lotko Grzegorz 2007 Organizacja i funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Miedziance w latach 1999-2006. dr Ewa Kula
1933
Czachór Jarosław 2007 Organizacja muzeów w Polsce, ich działalność kulturowa i oświatowa na przykładzie Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni. dr Ewa Kula
1934
Rosół Jacek 2007 Przestępczność nieletnich na terenie misata i gminy Skała w latach 2002-2006. dr Ewa Kula
1935
Rdest Krzysztof 2007 Terapia osób niepełnosprawnych intelektualnie w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Ojcowie w latach 1987-2006. dr Ewa Kula
1936
Rodzaj Sebastian 2007 Życie i działalność duszpasterska oraz społeczna księdza Mariana Janiszewskiego w latach 1953-1986. dr Ewa Kula
1937
Oskwarek Mirosław 2007 Życie i twórczość Emila Kowalczyka (1941-2005) na tle epoki 1965-2005. dr Ewa Kula
1938
Czupryna Joanna 2007 Problem kształcenia i doskonalenia policjantów w świetle publikacji na łamach miesięcznika "Policja 997" i "Gazety Policyjnej"w latach 2000-2006. dr Ewa Kula
1939
Batóg Katarzyna 2008 Działalność edukacyjno-kulturalna Staszowskiego Ośrodka Kultury w latach 2002-2006. dr Ewa Kula
1940
Wieczorek Łukasz 2008 Działalność gminy Morawica na rzecz rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem kultury i oświaty w latach 2000-2006. dr Ewa Kula
1941
Świątek Renata 2008 Działalność kulturalna i oświatowa Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Staszów w latach 1996-2006. dr Ewa Kula
1942
Matuszczyk Rafał 2008 Działalność oświatowa i kulturalna w latach 1997-2007 Muzeum Regionalnego w Pińczowie. dr Ewa Kula
1943
Lipski Mirosław 2008 Kształcenie i doskonalenie Policji w Polsce na przykładzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach w latach 2004-2007. dr Ewa Kula
1944
Klusek Szymon 2008 Nauczyciele w dobie KEN w świetle raportów i listów wizytatorów generalnych KEN. dr Ewa Kula
1945
Barańska Iwona 2008 Organizacja i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Staszowie w latach 1997-2007. dr Ewa Kula
1946
Sęk Magdalena 2008 Ośrodek Tradycji Garncarstwa w Chałupkach. dr Ewa Kula
1947
Markiewicz Andrzej 2008 Ruch Samopomocowy Grup AA i Stowarzyszenie Abstynentów na terenie Gminy Końskie w latach 1992-2007. dr Ewa Kula
1948
Trojak Piotr 2008 Terapia osób niepełnosprawnych intelektualnie w Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Ojcowie w latach 2000-2007. dr Ewa Kula
1949
Jas Ewelina 2008 Towarzystwo opieki nad byłymi więźniami i rodzinami uwięzionych w Kielcach w latach 1930-1939. dr Ewa Kula
1950
Markiewicz Łukasz 2008 Wybitni absolwenci Akademii Zamojskiej i ich znaczenie dla polskiej kultury. dr Ewa Kula

|<  <<  <  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: