Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
5744
Molenda Anna 2010 Atrakcyjność turystyczna gminy Starachowice. dr Rafał Kozłowski
5745
Nowak Dominika 2010 Struktura bazy noclegowej na terenie Gminy Bochnia. dr Rafał Kozłowski
5746
Nowosad Małgorzata 2010 Walory turystyczne gminy Niepołomice. dr Rafał Kozłowski
5747
Potaczek Małgorzata 2010 Walory turystyczne gminy Krzeszowice. dr Rafał Kozłowski
5748
Putowska Edyta 2010 Charakterystyka ruchu turystycznego na terenie Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego. dr Rafał Kozłowski
5749
Szwaczka Katarzyna 2010 Monografia gminy Książ Wielki. dr Rafał Kozłowski
5750
Miśkiewicz Anna 2010 Sanktuarium Kałków-Godów perłą turystyczną gminy Pawłów. dr Rafał Kozłowski
5751
Traczyńska Anna 2010 Możliwość rozwoju agroturystyki na terenie gminy Mniów. dr Rafał Kozłowski
5752
Jasek Anna 2011 Problem ochrony bobra w województwie Świętokrzyskim. dr Rafał Kozłowski
5753
Morska Agnieszka 2011 Narciarstwo zjazdowe na terenie powiatu kieleckiego. dr Rafał Kozłowski
1901
Świstak Mariusz 2006 Adaptacja skazanych do życia na wolności w świetle czasopisma Przegląd Więziennictwa Polskiego w latach 2001-2005. Rodzina, praca środowisko. dr Ewa Kula
1902
Lech Jarosław 2006 Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu starachowickiego w latach 2002-2005 w świetle dokumntów Komendy Powitowej Policji w Starachowicach. dr Ewa Kula
1903
Borowski Dawid 2006 Działalność Gminy Gierałtowice na rzecz szkolnictwa i oświaty w latach 2000-2005. dr Ewa Kula
1904
Wojciechowski Arkadiusz 2006 Działalność placówek oświtowych Gminy Pińczów w latach 2001-2005. dr Ewa Kula
1905
Rosół Robert 2006 Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Polskim Stoarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Miechowie (1994-2005) dr Ewa Kula
1906
Dujka Mariusz 2006 Formy pomocy rodzinie świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach w latach 2001-2005. dr Ewa Kula
1907
Mostek Karol 2006 Formy pracy z więźniami w świetle akt więzienia w Chęcinach 1915-1927. dr Ewa Kula
1908
Dąbrowski Sebastian 2006 Idoktrynacja polityczna uczniów i nauczycieli w Polsce w 1949-1956 w świetle pamiętników i wspomnień. dr Ewa Kula
1909
Czernecki Artur 2006 Kadra kierownicza i pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 20 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Sączu w latach 1992-2005. dr Ewa Kula
1910
Siwiec Adrian 2006 Kadra kierownicza i pedagogiczna Zespołu Szkół Samochodowych im. Stefana Roweckiego "Grota" w Glowicach w latach 1991-2005 r. dr Ewa Kula
1911
Dudzik Grzegorz 2006 Kadra Kierownicza i Pedagogiczna Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Limanowej w latach 1991-2005. dr Ewa Kula
1912
Wójcik Dariusz 2006 Nieletni przestępcy w świetle dokumentacji komisariatu IV Policji w Kielcach w latach 2000-2004. dr Ewa Kula
1913
Nawrocka Anna 2006 Praca Kuratora Rodzinnego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie w latach 2001-2005. dr Ewa Kula
1914
Synowiec Dariusz 2006 Prewencja Kryminalna na przykładzie działań Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach w latach 2002-2005. dr Ewa Kula
1915
Soliński Arkadiusz 2006 Zapobieganie przestępczości w społecznościch lokalnych w latach 2001-2005 w powiecie kieleckim. dr Ewa Kula
1916
Łojek Przemysław 2006 Osiągnięcia szkolne dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na podstawie uczniów klasy szóstej szkoły podstawowej w Niestachowie. dr Ewa Kula
1917
Paliborek Michał 2007 "Patronat" - Towarzystwo Opieki nad byłymi więźniami i ich rodzinami w Kielcach w latach 1918-1939 dr Ewa Kula
1918
Kostuch Anna 2007 Działalność kulturalno-oświatowa gminy Gdów w latach 2000 - 2006. dr Ewa Kula
1919
Guzik Izabela 2007 Działalność oświatowa i kulturalna na terenie gminy Klucze w latach 1999 - 2005. dr Ewa Kula
1920
Biel Mirosław 2007 Działalność samorządu lokalnego Gminy Jabłonka na rzecz kultury w latach 1997-2006. dr Ewa Kula

|<  <<  <  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: