Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
1875
Bysiak Agnieszka 2006 Walory turystyczne Gór Świętokrzyskich prof. dr hab. Marian Koziej
1876
Wieloch Jarosław 2007 Walory turystyczne Ustrzyk Dolnych prof. dr hab. Marian Koziej
1877
Sobczyk Krzysztof 2007 Monografia gminy Łopuszno dr Rafał Kozłowski
1878
Ozimirska Aneta 2007 Monografia gminy Morawica dr Rafał Kozłowski
1879
Rzepecki Grzegorz 2007 Monografia Gminy Nowy Korczyn dr Rafał Kozłowski
1880
Wieczorek Grzegorz 2007 Monografia Gminy Pacanów dr Rafał Kozłowski
1881
Kucharczyk Dominika 2007 Monografia powiatu Tyskiego dr Rafał Kozłowski
1882
Bracławska Magdalena 2007 Ocena stanu środowiska przyrodniczego powiatu chełmskiego dr Rafał Kozłowski
1883
Dziewięcka Anna 2007 Stan środowiska przyrodniczego i jego zagrożenia w gminie Busko-Zdrój dr Rafał Kozłowski
1884
Ozimirska Ewelina 2007 Środowisko przyrodnicze i jego zagrożenia w gminie Sitkówka-Nowiny dr Rafał Kozłowski
1885
Iwańska Elżbieta 2007 Środowisko przyrodnicze powiatu ostrowieckiego dr Rafał Kozłowski
1886
Bujakowska Sylwia 2007 Środowisko przyrodnicze, walory turystyczne gminy Chęciny dr Rafał Kozłowski
1887
Drogosz Tomasz 2007 Walory krajoznawcze gminy Piekoszów dr Rafał Kozłowski
1888
Zdziech Magdalena 2007 Wpływ przemysłu energetycznego na środowisko przyrodnicze Gminy Połaniec dr Rafał Kozłowski
1889
Lelek Rafał 2007 Ocena stanu środowiska przyrodniczego w powiecie tarnowskim dr Rafał Kozłowski
1890
Głód Kamila 2007 Zainteresowania i czas wolny dzieci klas piątych szkoły podstawowej w środowisku miejskim i wiejskim dr Rafał Kozłowski
1891
Sendorski Marcin 2007 Aktywność turystyczna młodzieży licealnej, a ich wiedza o zabytkach dr Rafał Kozłowski
1892
Wszędybył Rafał 2007 Motywy uprawiania kulturystyki przez mężczyzn w Kielcach dr Rafał Kozłowski
1893
Osiak Agata 2007 Pozaszkolna i pozalekcyjna aktywność ruchowa uczniów kończących Szkołę Podstawową nr 33 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kielcach dr Rafał Kozłowski
1894
Sobecki Kamil 2007 Poziom sprawności fizycznej, a samoocena sprawności fizycznej uczniów w Gimnazjum nr 3 w Kielcach dr Rafał Kozłowski
1895
Frencel Manuela 2007 Rodzina w procesie wychowania do reakcji fizycznej na podstawie Gimnazjum nr 7 w Kielcach dr Rafał Kozłowski
1896
Kosno Aleksandra 2007 Rola szkoły w wychowaniu do rekreacji fizycznej dr Rafał Kozłowski
1897
Słoń Jacek 2007 Stosunek do dobrowolnej aktywności ruchowej młodzieży licealnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. H.Sienkiewicza w Szydłowcu dr Rafał Kozłowski
1898
Jurecka Ewelina 2007 Zagospodarowanie czasu wolnego dziecka wiejskiego na prezykładzie uczniów Szkoły Podstawowej w Dobrowodzie w powiecie buskim dr Rafał Kozłowski
1899
Haraziński Łukasz 2008 Czynny i bierny wypoczynek młodzieży na przykładzie uczniów Gimanzjum nr 9 w Kielcach dr Rafał Kozłowski
1900
Śmistek Paulina 2008 Poziom rozwoju sprawności fizycznej dziewcząt w wieku 14 lat z różnych srodowisk (miasto-wieś) na podstawie wyników badań Międzynarodowym Testem Sprawności Fizycznej. dr Rafał Kozłowski
7661
Socha Karol 2008 Ocena stanu środowiska przyrodniczego w gminie Końskie. dr Rafał Kozłowski
5741
Jakubczyk Magdalena 2010 Walory turystyczne gminy Sitkówka-Nowiny. dr Rafał Kozłowski
5742
Kłosek Izabela 2010 Baza hotelowa Kielc. dr Rafał Kozłowski
5743
Kołacz Marta 2010 Monografia gminy Iwanowice. dr Rafał Kozłowski

|<  <<  <  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: