Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
1790
Kłodawski Łukasz 2007 Analiza pedagogiczna przyczyn niedostosowania społecznego młodzieży (na przykładzie Zespołu Szkół Zawodowych w Końskich). dr Stanisław Kowalski
1791
Krawiecki Klaudiusz 2008 Alkoholizm wśród młodzieży na przykładzie gimnazjum w Bodzentynie. dr Stanisław Kowalski
1792
Orczyk Kamil 2008 Aspiracje życiowe młodzieży w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr1 w Starachowicach. dr Stanisław Kowalski
1793
Blacha Leszek 2008 Czas wolny uczniów na przykładzie Zespou Szkół Zawodowych w Pińczowie. dr Stanisław Kowalski
1794
Marzec Monika 2008 Przyczyny bezdomności osób dorosłych w Krakowie. dr Stanisław Kowalski
1795
Sosenko Krzysztof 2008 Wpływ oddziaływań resocjalizacyjnych na osadzonych na przykładzie Zakładu Karnego w Krakowie Nowej Hucie. dr Stanisław Kowalski
1796
Siejka Kamil 2008 Wpływ środowiska rodzinnego i szkoły na sukcesy i niepowodzenia szkolne gimnazjalistów (na przykładzie Gimnazjum nr 9 w Kielcach). dr Stanisław Kowalski
1797
Bandura Wojciech 2008 Zjawisko alkoholizmu wśród młodzieży zespołu szkół zawodowych w Pińczowie. dr Stanisław Kowalski
1798
Dziewoński Łukasz 2008 Zjawisko narkomanii na przykładzie Gimnazjum nr 23 im. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. dr Stanisław Kowalski
1799
Ogorzałek Wojciech 2008 Aspiracje szkolne i zawodowe uczniów. dr Stanisław Kowalski
1800
Gromala Wiesław 2008 Pedagogiczne problemy rodzin uczniów szkół ponadgimnazjalnych. dr Stanisław Kowalski
1801
Lewek Stanisława 2008 Przyczyny i skutki bezdomności w świetle badań osób bezdomnych przebywających w Stowarzyszeniu "Betlejem" w Jaworznie. dr Stanisław Kowalski
1802
Babiarz Maciej 2008 Środowisko społeczne a alkoholizm wśród nieletnich. dr Stanisław Kowalski
1803
Karólkowski Zbigniew 2008 Zjawisko alkoholu wśród uczniów szkół średnich a ich wyniki w nauce. dr Stanisław Kowalski
1804
Chrobot Edyta 2008 Agresja wśród dziewcząt niedostosowanych społecznie (na podstawie badań przeprowadzonych w MOW w Krakowie). dr Stanisław Kowalski
1805
Łapińska Edyta 2008 Analiza pedagogiczna przyczyn alkoholizowania się młodzieży (na przykładzie Zespołu Szkół nr 4 w Olkuszu). dr Stanisław Kowalski
1806
Marzec Dawid 2008 Analiza pedagogiczna przyczyn alkoholizowania się młodzieży na przykładzie Technikum w Dąbrowie Tarnowskiej. dr Stanisław Kowalski
1807
Musiał Maksymilian 2008 Aspiracje edukacyjno-zawodowe młodzieży na przykładzie Technikum Budowlanego nr 2 w Krakowie. dr Stanisław Kowalski
1808
Czupryna Iwona 2008 Aspiracje życiowe dzieci i młodzieży z Domu Dziecka w Dąbrowie Tarnowskiej. dr Stanisław Kowalski
1809
Derus Ewelina 2008 Aspiracje życiowe młodzieży, pracującej w Preston w Anglii. dr Stanisław Kowalski
1810
Curyło Anna 2008 Bezdomność oraz pomoc osobom bezdomnym na przykładzie "Przytuliska" Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Kluczach. dr Stanisław Kowalski
1811
Wójciak Michał 2008 Czas wolny młodzieży gimnazjalnej na przykładzie Gimnazjum nr 3 w Gminie Ochotnica Dolna. dr Stanisław Kowalski
1812
Wróbel Dorota 2008 Profilaktyka ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży z terenu miasta Bochni. dr Stanisław Kowalski
1813
Ziemianek Tomasz 2008 Sytuacja dziecka wiejskiego w rodzinie bezrobotnej. dr Stanisław Kowalski
1814
Czarnecka Beata 2008 Uwarunkowania form spędzania czasu wolnego, a deklarowane potrzeby młodzieży ponadgimnazjalnej na terenie Gminy Gorzyce. dr Stanisław Kowalski
1815
Federyga Ewa 2008 Wpływ przemocy w rodzinie na sytuację ucznia. dr Stanisław Kowalski
5812
Boruń Tomasz 2010 Analiza zjawiska wypalenia zawodowego wśród funkcjonariuszy Służby Więziennej (na przykładzie Aresztu Śledczego w Kielcach). dr Stanisław Kowalski
5813
Figura Łukasz 2010 Zjawisko alkoholizmu i narkomanii wśród młodzieży. dr Stanisław Kowalski
5814
Florczyk Aneta 2010 Agresja i przemoc wśród gimnazjalistów na przykładzie Gimnazjum w Zespole Szkół w Biżynie. dr Stanisław Kowalski
5815
Karyś Wojciech 2010 Zjawisko alkoholizmu i narkomanii wśród dzieci i młodzieży. dr Stanisław Kowalski

|<  <<  <  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: