Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
8207
Krawiec Aleksandra 2012 Spędzanie czasu wolnego przez młodzież Liceum Ogólnokształcącego nr VIII im. Henryka Sienkiewicza w Kielcach. prof. dr hab. Zbigniew Kowalczewski
8209
Marzec Sylwia 2012 Potencjał przyrodniczy i kulturowy Gminy Szczucin oraz jego wykorzystanie obecne i planowanie w przyszłości. prof. dr hab. Zbigniew Kowalczewski
8211
Pakaszewski Mateusz 2012 Potencjał turystyczno-krajoznawczy gminy i miasta Małogoszcz oraz jego zagospodarowanie turystyczne. prof. dr hab. Zbigniew Kowalczewski
8212
Swatek Małgorzata 2012 Monografia Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskiej i Muzeum Wsi Kieleckiej. Ruch turystyczny w obu muzeach. prof. dr hab. Zbigniew Kowalczewski
8213
Szczakowska Anna 2012 Turystyka uzdrowiskowa w Busku-Zdroju i perspektywy jej przyszłego rozwoju. prof. dr hab. Zbigniew Kowalczewski
8215
Terelak Monika 2012 Potencjał przyrodniczo-kulturowy gminy Piekoszów i jego zagospodarowanie turystyczne. prof. dr hab. Zbigniew Kowalczewski
8216
Wudz Joanna 2012 Ruch turystyczny w Sandomierzu i jego analiza. Miasto widziane oczyma turystów. prof. dr hab. Zbigniew Kowalczewski
8217
Zapała Izabela 2012 Potencjał przyrodniczo-kulturowy gminy Strawczyn i jego zagospodarowanie turystyczne. prof. dr hab. Zbigniew Kowalczewski
1768
Kowalska Alicja 2006 Baśń jako źródło inspiracji różnych form ekspresji plastycznej dziecka. prof. dr hab. Alicja Kowalska
1769
Turzyński Andrzej 2006 Wpływ miesca zamieszkania na aspiracje edukacyjne gimnazjalistów na przykładzie Publicznego Gimnazjum w Białobrzegach. dr Stanisław Kowalski
1770
Łataś Bartłomiej 2006 Wpływ bezrobocia rodziców na plany życiowe młodzieży. dr Stanisław Kowalski
1771
Majer Karolina 2006 Analiza pedagogiczna alkoholizowania się młodzieży na podstawie Technikum w Zespole Szkół nr 2 w Olkuszu. dr Stanisław Kowalski
1772
Kukla Maciej 2006 Analiza pedagogiczna bezrobocia jakozjawiska społecznego na przykładzie powiatu olkuskiego. dr Stanisław Kowalski
1773
Wiśniewski Łukasz 2006 Aspiracie szkolne i zawodowe gimnazjalistów na przykładzie gimnazjalistów w Stąporowie. dr Stanisław Kowalski
1774
Hrabia-Łataś Agata 2006 Aspiracje życiowe młodzieży na przykładzie uczniów Technikum Ochrony Środowiska w Sosnowcu. dr Stanisław Kowalski
1775
Kubas Piotr 2006 Czynniki wpływające na przyczyny powstania subkultur młodzieżowych (na przykładzie szalkowców z terenu miasta Krakowa). dr Stanisław Kowalski
1776
Ciochoń Jacek 2006 Efektywność resocjalizacji na przykładzie Zakłdu Krnrgo w Tarnowie. dr Stanisław Kowalski
1777
Dańda Mateusz 2006 Młodzież wobec wartości zdrowia na przykładzie Miasta i Gminy Świątniki Górne. dr Stanisław Kowalski
1778
Tusiński Marcin 2006 Niedostosowanie społeczne młodocianych przestępców na przykładzie Aresztu Śledczego w Radomiu. dr Stanisław Kowalski
1779
Kurek Łukasz 2006 Przemoc w rodzinie a zachowania agresywne dzieci. dr Stanisław Kowalski
1780
Paliwoda Sylwia 2006 Przemoc w rodzinie i skutki dla jej członków. dr Stanisław Kowalski
1781
Klepacz Mariusz 2006 Przyczyny alkoholizowania się skazanych ma podstawie Oddziału Terapeutycznego w Areszcie Śledczym w Radomiu. dr Stanisław Kowalski
1782
Tkaczyk Katarzyna 2006 Rola organizacji pozarządowych w zwalczaniu narkomanii na podstawie MONAR-u. dr Stanisław Kowalski
1783
Głuch Mateusz 2006 Sposoby spędznia wolnego czasu osób zamawjających książki z dostwą do domu. Na pdstawie mieszkańców powiatu olkuskiego. dr Stanisław Kowalski
1784
Łapiński Łukasz 2006 Wpływ bezrobocia rodziców na aspiracie edukacyjno-zawodowe uczniów w Technikum Budowlanym w Olkuszu. dr Stanisław Kowalski
1785
Hojna Robert 2006 Wpływ dojrzałości szkolnej gimnazjalistów na ich powodzenie w nauce. dr Stanisław Kowalski
1786
Chwistek Dariusz 2006 Zachowani agresywne uczniów jako skutek wadliwych oddziaływań społeczno-wychowawczych w rodzinie. Analiza zjawiska w środowisku szkolnym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowie. dr Stanisław Kowalski
1787
Wilk Piotr 2006 Zjawisko narkomanii wśród młodzieży na przykładzie gimnazjum w Stąporkowie. dr Stanisław Kowalski
1788
Seta Ewa 2006 Rodzina jako miejsce zaspokojenia potrzeb na przykładzie wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie. dr Stanisław Kowalski
1789
Góral Dagmara 2006 Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Końskich. Zarys monograficzny. dr Stanisław Kowalski

|<  <<  <  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: