Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
1765
Gierczak Katarzyna 2007 Inwentaryzacja krajoznawcza gminy Kunów prof. dr hab. Zbigniew Kowalczewski
1766
Marzec Katarzyna 2007 Inwentaryzacja krajoznawcza gminy Klimontów prof. dr hab. Zbigniew Kowalczewski
1767
Węgrzyn Nina 2007 Inwentaryzacja krajoznawcza gminy Waśniów prof. dr hab. Zbigniew Kowalczewski
7838
Bartosiński Krystian 2009 Inwentaryzacja turystyczna Doliny Wilkowskiej od Świętej Katarzyny do Kajetanowa. prof. dr hab. Zbigniew Kowalczewski
7839
Cedro Karolina 2009 Walory turystyczne Pasma Masłowskiego pomiędzy górą Wiśniówką a Mąchocicami. prof. dr hab. Zbigniew Kowalczewski
7840
Ciosk Adam 2009 Szlakiem mjr Jana Piwnika "Ponurego" Skarżysko-Wykus. prof. dr hab. Zbigniew Kowalczewski
7841
Jabłoński Paweł 2009 Środowisko przyrodnicze w Skarżysku Kamiennej i jego zagrożenia. prof. dr hab. Zbigniew Kowalczewski
7842
Kowalski Przemysław 2009 Wiodące obiekty staropolskiego i współczesnego przemysłu w dolinie rzeki Kamiennej w Skarżysku. prof. dr hab. Zbigniew Kowalczewski
7843
Ludew Dagmara 2009 Inwentaryzacja wybranych obiektów kultury w mieście Wrocław i ich znaczenie dla ruchu turystycznego. prof. dr hab. Zbigniew Kowalczewski
7844
Maciejewska Małgorzata 2009 Walory krajoznawczo-turystyczne miasta Malagi i jego okolic w Andaluzji. prof. dr hab. Zbigniew Kowalczewski
7845
Możdżeń Przemysław 2009 Inwentaryzacja krajoznawcza cennych obiektów na świętokrzyskim odcinku szlaku cystersów: Sulejów, Jędrzejów, Wąchock, Koprzywnica. prof. dr hab. Zbigniew Kowalczewski
7846
Pacek Mariusz 2009 Mauzoleum męczeństwa wsi polskich w Michniowie jako symbol pamięci narodowej. prof. dr hab. Zbigniew Kowalczewski
7847
Pawlik Hubert 2009 Inwentaryzacja krajoznawcza Garbatki Letnisko i okolic. prof. dr hab. Zbigniew Kowalczewski
7848
Wieczorek Patrycja 2009 Walory turystyczne i krajoznawcze Pasma Posłowickiego i Pasma Dymińskiego między Słowikiem a Bukówką na południowych peryferiach Kielc. prof. dr hab. Zbigniew Kowalczewski
8195
Cegieła Monika 2010 Inwentaryzacja krajoznawcza Przedborza. prof. dr hab. Zbigniew Kowalczewski
8196
Cieśla Łukasz 2010 Walory turystyczne gminy Nowy Wiśnicz. prof. dr hab. Zbigniew Kowalczewski
8197
Ciszewska Anna 2010 Inwentaryzacja miasta i gminy Słomniki. prof. dr hab. Zbigniew Kowalczewski
8201
Janik Anna 2010 Inwentaryzacja krajoznawcza miejsc pamięci narodowej w Kielcach związanych z Powstaniem Styczniowym. prof. dr hab. Zbigniew Kowalczewski
8202
Kaleta Monika 2010 Inwentaryzacja krajoznawcza miejsc pamięci narodowej związanych z II wojną światową w Kielcach. prof. dr hab. Zbigniew Kowalczewski
8208
Kuleta Michał 2010 Inwemtaryzacja krajoznawcza gminy Gowarczów. prof. dr hab. Zbigniew Kowalczewski
8210
Minorczyk Sylwia 2010 Atrakcyjność turystyczna gminy Dąbrowa Tarnowska. prof. dr hab. Zbigniew Kowalczewski
8214
Terelak Monika 2010 Inwentaryzacja północnej części Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego i terenów przyległych. prof. dr hab. Zbigniew Kowalczewski
8194
Bychawski Marcin 2012 Rozwój agroturystyki oraz jej wpływ na architekturę krajobrazu wiejskiego Lubelszczyzny. prof. dr hab. Zbigniew Kowalczewski
8198
Ciszewska Anna 2012 Potencjał turystyczno-krajoznawczy Miasta i Gminy Miechów oraz jego zagospodarowanie. prof. dr hab. Zbigniew Kowalczewski
8199
Frania Michał 2012 Potencjał turystyczno-krajoznawczy i leczniczo krajoznawczy gminy Solec-Zdrój oraz jego wykorzystanie obecnie i w przyszłości. prof. dr hab. Zbigniew Kowalczewski
8200
Głogowska Ewa 2012 Zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży gimnazjalnej w mieście Staszów na przykładzie gimnazjum Nr 1 im. T. Kościuszki i gimnazjum Nr 2 im. I.J. Paderewskiego. prof. dr hab. Zbigniew Kowalczewski
8203
Kokot-Koza Justyna 2012 Turystyka kwalifikowana na terenie Ponidzia. prof. dr hab. Zbigniew Kowalczewski
8204
Korta Michał 2012 Potencjał turystyczno-krajoznawczy gminy i miasta Bochnia oraz jego wykorzystanie. prof. dr hab. Zbigniew Kowalczewski
8205
Kowalczyk Beata 2012 Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych przez Polskie Tuwarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze na terenie województwa świętokrzyskiego na podstawie 2011r. prof. dr hab. Zbigniew Kowalczewski
8206
Kozioł Karol 2012 Potencjał turystyczno-krajoznawczy miasta i gminy Jędrzejów oraz jego zagosopdarowanie. prof. dr hab. Zbigniew Kowalczewski

|<  <<  <  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: