Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
5778
Szczepańska Agnieszka 2010 Przemoc i agresja wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. dr Renata Kowal
5779
Tarach Adriana 2010 Uwarunkowania sposobu spędzania czasu wolnego przez dzieci ze Szkoły Podstawowej w Nowinach. dr Renata Kowal
5780
Zegadło Ilona 2010 Aktywizacja osób bezrobotnych na przykładzie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu. dr Renata Kowal
5781
Równiak Tomasz 2010 Zachowania agresywne wśród kibiców stadionowych. dr Renata Kowal
5782
Kastek Maria 2011 Agresja i przemoc w rodzinie z problemem alkoholowym. dr Renata Kowal
5783
Nurek Łukasz 2011 Profilaktyczno-prewencyjna rola Policji w środowisku lokalnym. dr Renata Kowal
5784
Stawowczyk Joanna 2011 Wiedza młodzieży na temat subkultury Punk na przykładzie badań w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 we Włoszczowie. dr Renata Kowal
5785
Kozubek Robert 2011 Działalność kadry instruktorskiej pracującej z osobami niepełnosprawnymi uprawiającymi nurkowanie na podstawie badań przeprowadzonych w Stwarzyszeniu Centrum Turystyki Podwodnej "Nautica". dr Renata Kowal
5786
Wilczek Barbara 2011 Adaptacja uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych do warunków sanatoryjnych na podstawie badań przeprowadzonych w Górnośląskim Ośrodku Rehabilitacji Dzieci w Rabce-Zdroju. dr Renata Kowal
5787
Burdzy Marta 2011 Funkcjonowanie dzieci z rodzin z problemem alkoholowym na terenie Oświęcimia. dr Renata Kowal
5788
Dziubiński Paulina 2011 Młodzież szkół ponadgimnazjalnych wobec zjawiska narkomanii na podstawie badań przeprowadzonych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie. dr Renata Kowal
5789
Gołębiowska Dorota 2011 Aspiracje życiowe młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. dr Renata Kowal
5790
Gruchała Przemysław 2011 Uwarunkowania społeczno-pedagogiczne czasu wolnego uczniów Szkoły Podstawowej w Wiślicy. dr Renata Kowal
5791
Kosakowski Andrzej 2011 Proces Integracji w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych w Kielcach. dr Renata Kowal
5792
Krężołek Dorota 2011 Wpływ Warsztatów Terapii Zajęciowej na rehabilitację społeczną osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. dr Renata Kowal
5793
Motak Marcin 2011 Stan wiedzy młodzieży na temat sekt i subkultur w Polsce na podstawie badań młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu Krakowa. dr Renata Kowal
5794
Niemiec Magdalena 2011 Internet jako forma spędzania wolnego czasu uczniów Gimnazjum w Zaleziance. dr Renata Kowal
5795
Pocheć Ewa 2011 Stan wiedzy osób dorosłych na temat anoreksji i bulimii. dr Renata Kowal
5796
Rosińska Marta 2011 Wiedza studentów na temat zaburzeń odżywiania. dr Renata Kowal
5797
Wygaś Dariusz 2011 Działalność sportowa jako oddziaływanie penitencjarne w ocenie skazanych. dr Renata Kowal
5798
Złotucha Edyta 2011 Aktywność osób starszych na podstawie Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. dr Renata Kowal
5799
Skóra Olga 2011 Analiza form spędzania czasu wolnego osób dorosłych ze środowisk miejskich i wiejskich. dr Renata Kowal
5800
Dubrownik Sebastian 2011 Przyczyny i skutki dopingu w sporcie. dr Renata Kowal
5801
Połetek Jacek 2011 Zagrożenia wypaleniem zawodowym funkcjonariuszy w Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim. dr Renata Kowal
5802
Biela Piotr 2011 Prawo ojca do dzieci w świetle przepisów kodeksu rodzinnego - prawo a rzeczywistość. dr Renata Kowal
5803
Fudali Robert 2011 Stereotyp policjanta w oczach pracowników ochrony (studium przypadku na przykładzie firmy Szabel Sp. z o.o. Oddział w Koszalinie. dr Renata Kowal
5804
Kozera Aneta 2011 Podstawowe założenia i zastosowanie teorii sytuacyjnej w doradztwie zawodowym na przykładzie stresu zawodowego. dr Renata Kowal
5805
Szabat Przemysław 2011 Kultura techno a zjawisko zażywania narkotyków przez młodzież. dr Renata Kowal
5806
Żmuda Wojciech 2011 Problemy adaptacyjne osób powracających z wyjazdów za granicy. dr Renata Kowal
5807
Jantura Sławomir 2012 Wpływ zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych na aktywizację młodzieży. dr Renata Kowal

|<  <<  <  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: