Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
1733
Jędrzejczyk Piotr 2006 Sposoby oddziaływań na skazanych - na przykładzie badań w Zakładzie Karnym w Pińczowie. dr Andrzej Kościołek
1734
Wilk Damian 2006 Uwarunkowania ekonomiczne, gospodarcze i społeczne mające wpływ na przestępczość gospodarczą w Polsce. dr Andrzej Kościołek
1735
Piekarz Aneta 2006 Wizja świata we współczesnej prasie kobiecej. dr Andrzej Kościołek
1736
Ślusarczyk Marcin 2006 Wykorzystanie funduszy z programów Uni Europejskiej w powiecie szydłowieckimw latach 2004-2005. dr Andrzej Kościołek
1737
Rogala Mariusz 2006 Teraźniejszość i przyszłość młodzieży na przykładzie młodzieży pińczowskiej. dr Andrzej Kościołek
1738
Długosz Kinga 2006 Miejsce kompetencji w systemie wartości młodzieży szkół średnich. dr Andrzej Kościołek
5754
Błażejewska Kamila 2010 Czynniki warunkujące uzależnienia wśród młodzieży ponadgimnazjalnej środowiska wiejskiego. dr Renata Kowal
5755
Cukierski Paweł 2010 Charakterystyka subkultury Punk w Polsce i na świecie. dr Renata Kowal
5756
Krawczyk Edyta 2010 Przyczyny przestępczości wśród współczesnej młodzieży. dr Renata Kowal
5757
Krempicki Zbigniew 2010 Porównanie pracy terapeutycznej ośrodków MONAR w Krakowie i Wierzbiu. dr Renata Kowal
5758
Kuc Ewelina 2010 Czynniki warunkujące kontynuowanie leczenia uzależnienia od alkoholu (na przykładzie badań przeprowadzonych w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy). dr Renata Kowal
5759
Miodyńska Renata 2010 Agresja i przemoc w szkołach ponadgimnazjalnych na podstawie badań przeprowadzonych w Zespole Szkół im. St. Staszica w Staszowie. dr Renata Kowal
5760
Smardzewska Sylwia 2010 Przemoc w rodzinie na podstawie badań przeprowadzonych w Kielcach. dr Renata Kowal
5761
Stępień Michał 2010 Poziom wiedzy młodzieży ponadgimnazjalnej na temat narkotyków. dr Renata Kowal
5762
Sudwoj Irmina 2010 Ocena skuteczności działań resocjalizacyjnych na terenie placówki Zakładu Poprawczego w Ostrowcu Świętokrzyskiem. dr Renata Kowal
5763
Szałas Dominika 2010 Grupy wsparcia dla chorych psychicznie na schizofrenię i depresję. dr Renata Kowal
5764
Tobaben Damian 2010 Przeszłość i teraźniejszość narkomanii. dr Renata Kowal
5765
Trzepacz Justyna 2010 Alkoholizowanie się wśród młodzieży gimnazjalnej na podstawie badań przeprowadzonych w Szczucinie. dr Renata Kowal
5766
Włodarczyk Leszek 2010 Przyczyny i skutki spożywania alkoholu przez młodzież szkół ponadgimnazjalnych. dr Renata Kowal
5767
Adamczyk Anna 2010 System wsparcia rodzin z niepełnosprawnością na terenie Powiatu Jędrzejowskiego. dr Renata Kowal
5768
Chojnacka Iwona 2010 Formy i rodzaje zachowań przemocowych i agresywnych młodzieży na terenie Gimnazjum w Byczynie. dr Renata Kowal
5769
Janik Justyna 2010 Zachowania agresywno-przemocowe wśród młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Włoszczowy. dr Renata Kowal
5770
Karasińska Monika 2010 System pomocy rodzinom na terenie Końskich (na podstawie funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich). dr Renata Kowal
5771
Kawula Barbara 2010 Wiedza studentów na temat uzależnień na podstawie badań przeprowadzonych wśród studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach. dr Renata Kowal
5772
Klonowska Anna 2010 Czas wolny uczniów szkół podstawowych na podstawie badań przeprowadzonych w Szkole Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie i w Szkole Podstawowej w Potoku Wielkim. dr Renata Kowal
5773
Kozłowska Dorota 2010 Funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej im. Św. Alberta w latach 2000-2009. dr Renata Kowal
5774
Pazera Dorota 2010 Dostępność do alkoholu współczesnej młodzieży na terenie miasta Jędrzejów. dr Renata Kowal
5775
Porzuczek Monika 2010 Uwarunkowania form spędzania wolnego czasu osób w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym. dr Renata Kowal
5776
Sęk Magdalena 2010 Różnorodność działań skierowanych do różnych kategorii upośledzenia na podstawie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brudzowie. dr Renata Kowal
5777
Sobczyk Małgorzata 2010 Postawy uczniów wobec problemu z alkoholem, papierosami i innymi używkami w Szkole Ponadgimnazjalnej w Kielcach. dr Renata Kowal

|<  <<  <  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: