Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
1703
Pawlus Paweł 2006 Wiedza policjantów na temat współczesnych metod kryminalistycznych. dr Aldona Kopik
1704
Wełna Marzena 2006 Wpływ telewizji na zachowanie dzieci i młodzieży na przykładzie programów reality schow. dr Aldona Kopik
1705
Prusak Katarzyna 2006 Wykorzystanie Internetu i gier komputerowych przez uczniów szkół podstawowych (na przykładzie badań w Szkole Podstawowej nr 105 w Nowej Hucie). dr Aldona Kopik
1706
Jamróz Jadwiga 2006 Zjawisko alkoholizmu w opinii młodzieży szkoły średniej (na przykładzie badań przeprowadzonych w Zespole Szkół Zawodowych wKleciach). dr Aldona Kopik
1707
Rydz Stanisław 2006 Zjawisko alkoholizmu w Opinii uczniów liceum ( na podstawie badań w Liceum Ogólnokształcącym Nr 2 w Końskich). dr Aldona Kopik
1708
Skóra Katarzyna 2006 Zjawisko bezrobocia na podstawie badań przeprowadzonych wśród studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej. dr Aldona Kopik
1709
Maniewska-Pawlus Anna 2006 Zjawisko narkomanii w opinii młodzieży szkoły gimnazjalnej. dr Aldona Kopik
1710
Krukowska Marta 2006 Zjawisko zaniedbywania dzieci jako jedna z form krzywdzenia (na podstawie badań w Kielcach). dr Aldona Kopik
1711
Bruśnicka Anna 2006 Zajęcia pozalekcyjne w opinii uczniów Zespołu Szkół w Bilczy dr Aldona Kopik
1712
Człeczyński Piotr 2006 Orientacje życiowe młodzieży z różnych środowisk społecznych dr Aldona Kopik
1713
Klimczyk Nina 2008 Funkcje i zadania zawodowe pracownika socjalnego w dobie współczesnej. dr Aldona Kopik
1714
Dudziński Rafał 2008 Obraz samego siebie. Chłopcy niedostosowani społecznie. dr Aldona Kopik
1715
Szymański Szymon 2008 Opinie młodzieży licealnej na temat roli komputera i Internetu. dr Aldona Kopik
1716
Sidor Ewelina 2008 Opinie młodzieży licealnej na temat występowania zjawiska przemocy szkolnej (na przykładzie badań w II LO im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kaniennej) dr Aldona Kopik
1717
Jaworecki Lucjan 2008 Prawa dziecka w szkole w opinii uczniów i nauczycieli. dr Aldona Kopik
1718
Godzic Joanna 2008 Problemy i sytuacje trudne w pracy zawodowej nauczycieli (na podstawie badań w Publicznym Samorządowym Gimnazjum nr 2 w Kazimierzy Wielkiej). dr Aldona Kopik
1719
Wyrozumski Mariusz 2008 Rola dzielnicowego w realizacji prewencji w opinii mieszkańców miasta Jędrzejowa. dr Aldona Kopik
1720
Balicka Marzena 2008 Uzależnienie alkoholowe na podstawie badań przeprowadzonych w Poradni AA w Miechowie. dr Aldona Kopik
1721
Sieczka Małgorzata 2008 Funkcjonowanie w rodzinie i w szkole dzieci klas III szkół podstawowych. dr Aldona Kopik
1722
Szymański Przemysław 2008 Opinia młodzieży licealnej na temat problemu narkotyków. dr Aldona Kopik
1723
Kwiecień Beata 2006 Konsumcja jako wartość wspóółczesnej kultury. dr Andrzej Kościołek
1724
Majchrzak Urszula 2006 Oddziaływanie agresywnych gier komputerowych na zachowanie dzieci. dr Andrzej Kościołek
1725
Migocz Magdalena 2006 Bezpieczeństwo w społeczności lokalnej - perspektywa Gminy Czarna. dr Andrzej Kościołek
1726
Wideł Elżbieta 2006 Etyczne problemy pomocy ludziom zagrożonym AIDS. dr Andrzej Kościołek
1727
Gładysz Dominika 2006 Manipulacja i perswazja w reklamie telewizyjnej - kontekst pedagogiczny. dr Andrzej Kościołek
1728
Chrabąszcz-Czarnecka Monika 2006 Media a styl życia współczesnej młodzieży. dr Andrzej Kościołek
1729
Pronobis Katarzyna 2006 Oddziaływania wychowawcze współczesnej rodziny polskiej. dr Andrzej Kościołek
1730
Kijak Karol 2006 Przyczyny upadku małych miast - w opiniach młodzieży szkół średnich z gminy Szydłowiec. dr Andrzej Kościołek
1731
Kopacz Adrianna 2006 Psychologiczno-społeczne uwarunkowania uzależnienia (na podstawie alkoholizmu). dr Andrzej Kościołek
1732
Curyło Renata 2006 Skutki uzależnień od narkotyków - perspektywa pedagogiczna. dr Andrzej Kościołek

|<  <<  <  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: