Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
6715
Pakuła Katarzyna 2012 Powody wybierania szkół specjalnych przez osoby niepełnosprawne. prof. dr hab. Krzysztof Konarzewski
6716
Panek Irmina 2012 Dlaczego rodzice posyłają dzieci upośledzone umysłowo w stopniu lekkim do szkoły specjalnej. prof. dr hab. Krzysztof Konarzewski
6717
Skotnicka Justyna 2012 Postawy rodziców wobec kar cielesnych w wychowaniu dzieci. prof. dr hab. Krzysztof Konarzewski
6718
Leda Daria 2012 Anoreksja - komu zagraża i jak jej zapobiegać. prof. dr hab. Krzysztof Konarzewski
6719
Noga Aleksandra 2012 Eurosieroctwo:migracja zarobkowa rodziców w oczach dzieci. prof. dr hab. Krzysztof Konarzewski
6720
Woźniak Monika 2012 Problemy wychowawcze w rodzinach zastępczych z dziećmi w wieku szkolnym. prof. dr hab. Krzysztof Konarzewski
6721
Żarnowiecka Karolina 2012 Dojrzałość społeczna dorosłych a warunki socjalizacji pierwotnej. prof. dr hab. Krzysztof Konarzewski
7553
Barwinek Sebastian 2012 Rozwój turtstyki w gminie Chęciny. dr Maria Koniusz
7554
Brzyśkiewicz Katarzyna 2012 Baza hotelowa województwa świętokrzyskiego. dr Maria Koniusz
7555
Cedro Olga 2012 Zagraniczne imprezy sylwestrowe w ofercie wybranych biur turystycznych. dr Maria Koniusz
7556
Durlik Izabela 2012 Dziedzictwo kulturowe gminy Chmielnik. dr Maria Koniusz
7557
Gaj Jakub 2012 Agroturystyka jako czynnik aktywizacji gminy Solec n/Wisłą. dr Maria Koniusz
7558
Giermakowski Mariusz 2012 Muzeum Orła Białego formą promocji miasta Skarżyska-Kamiennej. dr Maria Koniusz
7559
Gil Monika 2012 Atrakcyjność turystyczna gminy Masłów i jej wschodnich okolic. dr Maria Koniusz
7560
Hołda Małgorzata 2012 Potencjał turystyczny gminy Strawczyn. dr Maria Koniusz
7561
Janyst Hubert 2012 Sport jako element promocji turystyki w Kielcach. dr Maria Koniusz
7562
Laskowski Przemysław 2012 Szanse i możliwości rozwoju turystyki w gminie Radoszyce. dr Maria Koniusz
7563
Łata Iwona 2012 Znaczenie i wpływ turystyki na rozwój miasta Opatów. dr Maria Koniusz
7564
Mruk Ewelina 2012 Atrakcyjność turystyczna zamku Ossolińskich(Krzyżtopór) w Ujeździe i jej wpływ na rozwój gminy Iwaniska. dr Maria Koniusz
7565
Pawelec-Markowska Karolina 2012 Muzeum Wsi Kieleckiej Jako Obiekt Turystyczny. dr Maria Koniusz
7566
Pieczonka Marcin 2012 Sport, jako forma promocji miasta Tarnowa. dr Maria Koniusz
7567
Pobrotyn Ewelina 2012 Formy promocji miasta Sandomierz. dr Maria Koniusz
7568
Skrzydło Paweł 2012 Muzeum Porcelany w Ćmielowie atrakcją turystyczną ziemi świętokrzyskiej. dr Maria Koniusz
7569
Tacikiewicz Marcin 2012 Strategiczny plan rozwoju turystycznego miasta Sandomierza. dr Maria Koniusz
7570
Żarek Sławomir 2012 Atrakcyjność turystyczna Gór Świętokrzyskich. dr Maria Koniusz
1668
Jaros Tomasz 2006 Agresja i przemoc wśród młodzieży szkolnej. dr Aldona Kopik
1669
Frankowski Piotr 2006 Przemoc i agresja wśród młodzieży gimnazjalnej. dr Aldona Kopik
1670
Kubasik Szczepan 2006 Zjawisko narkomanii w opinii młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w Busku-Zdroju. dr Aldona Kopik
1671
Bobrowska Ewelina 2006 Doświadczanie przemocy przez młodzież w środowisku szkolnym (na podstawie badań wśród uczniów Zespołu Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu). dr Aldona Kopik
1672
Goździk Małgorzata 2006 Opinie młodzieży ponadgimnazjalnej na temat zjawiska narkomanii (na podstawie badań w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie). dr Aldona Kopik

|<  <<  <  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: