Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
4931
Boniek Grzegorz 2012 Formy pomocy postpenitencjarnej podejmowane wobec osadzonych w Areszcie Śledczym w Radomiu. dr Jolanta Biała
4932
Chylicki Tomasz 2012 Funkcje i zadania Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kolonii Szczerbackiej. dr Jolanta Biała
4933
Garoń Karolina 2012 Przyczyny niepowodzeń szkolnych młodzieży gimnazjalnej i licealnej na podstawie badań przeprowadzonych w Opatowie. dr Jolanta Biała
4934
Jaworski Grzegorz 2012 Zjawisko przestępczości na terenie powiatu opatowskiego w latach 2008-2011 w świetle opinii kuratorów sądowych oraz funkcjonariuszy Policji (formy, rozmiary, uwarunkowania). dr Jolanta Biała
4935
Kuźdub Cezary 2012 Funkcje i zadania podejmowane wobec osób uzależnionych od alkoholu. Na przykładzie podejmowanych działań GOPS w Orońsku. dr Jolanta Biała
4936
Woźniak Wioletta 2012 Funkcje i zadania domu dziecka jako placówki opiekuńczo-wychowawczej (Na przykładzie Domu Dziecka Nr 1 im. A. Kamińskiego w Kielcach). dr Jolanta Biała
4937
Ciszowska Renata 2012 Zaspokajanie potrzeb emocjonalnych dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym w grupach wychowawczych w internecie w Węgleńcu przy SOSW w Jędrzejowie. dr Jolanta Biała
4938
Dul Wioletta 2012 Wpływ grupy rówieśniczej na funkcjonowanie ucznia niepełnosprawnego w klasie szkolnej (na podstawie badań przeprowadzonych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu. dr Jolanta Biała
4939
Głuszak Ewelina 2012 Rola Warsztatów Terapii Zajęciowejw Rudniku nad Sanem w przystosowaniu podopiecznychdo adaptacji społecznej. dr Jolanta Biała
4940
Gurak Olga 2012 Subkultury młodzieżowe w opinii młodzieży Liceum Ogólnokształcącego w Pińczowie. dr Jolanta Biała
4941
Kalita Anna 2012 Znaczenie rodziny w świadomości młodzieży klas licealnych na podstawie badań przeprowadzonych wśród uczniów I LO w Busku-Zdroju. dr Jolanta Biała
4942
Kubała Karolina 2012 Zakres i profilaktyka uzależnień wśród uczniów liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich. dr Jolanta Biała
4943
Kucharska Małgorzata 2012 Przyczyny niepowodzeń szkolnych uczniów klas 5-6 na podstawie badań przeprowadzonych w Szkole Podstawowej in. Henryka Sienkiewicza w Rogolinie. dr Jolanta Biała
4944
Łabuz Grażyna 2012 Funkcje i Zadania Zespołu Jednostek Wspierających Rodzinę w Dąbrowie Tarnowskiej. dr Jolanta Biała
4945
Mikulska Katarzyna 2012 Wpływ zajęć artystycznych na stymulację rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym (na przykładzie Przedszkola w Kurozwękach). dr Jolanta Biała
4946
Orman Aneta 2012 Czas wolny dzieci i młodzieży w aspekcie wartości wychowawczych zagrożeń rozwojowych (na podstawie badań przeprowadzonych w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Fałkowie). dr Jolanta Biała
4947
Staszewska Paulina 2012 Rola wychowania przedszkolnego w przygotowaniu dzieci do podjęcia nauki szkolnej. dr Jolanta Biała
4948
Stefańczyk Martyna 2012 Środowisko rodzinne dziecka i jego funkcjonowanie w roli ucznia. dr Jolanta Biała
4949
Stolarska Marta 2012 Aspiracje edukacyjne i zawodowe oraz plany życiowe wychowanków Domu Dziecka w Kazimierzy Wielkiej. dr Jolanta Biała
4950
Sucharska Marlena 2012 Funkcje i zadania domu dziecka jako placówki socjalistycznej na podstawie badań Domu Dziecka Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego im. bł. Ojca Gwidona z Montpellier w Pacanowie. dr Jolanta Biała
4951
Wojarska Anna 2012 Zabawa jako forma aktywności i jej rola w rozwoju poznawczym i psychoruchowym dziecka w wieku przedszkolnym. dr Jolanta Biała
4952
Błaszczyk Justyna 2012 Dynamika i skala zjawiska przemocy w rodzinie na terenie powiatu jędrzejowskiego - próba opisania stosowanych środków zaradczych. dr Jolanta Biała
4953
Kostaś Dorota 2012 Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego na terenie gminy Zabierzów. dr Jolanta Biała
4954
Łądka Anna 2012 Aspiracje zawodowe i edukacyjne oraz plany rodzinne wychowanków Pogotowia Opiekuńczego w Krakowie. dr Jolanta Biała
4955
Misa Dagmara 2012 Formy przeciwdziałania przemocy oraz skuteczność resocjalizacji w Zakładzie Karnym w Dębicy. dr Jolanta Biała
4956
Nowak Tomasz 2012 Bezrobocie, ubóstwo a patologie w rodzinie na podstawie badań przeprowadzonych w powiecie Jędrzejowskim. dr Jolanta Biała
4957
Pucharska Ewelina 2012 Przestępczość nieletnich na terenie Powiatu Brzeskiego w latach 2005-2009 (formy i uwarunkowania). dr Jolanta Biała
4958
Pytlarz Maciej 2012 Aspiracje zawodowe i edukacyjne wychowanków Domu Dziecka w Nagłowicach. dr Jolanta Biała
4959
Waksmundzka Joanna 2012 Duszpasterstwo Trzeźwości w walce z alkoholizmem w Nowym Targu - zarys monograficzny. dr Jolanta Biała
4960
Włodarczyk Anna 2012 Zjawisko uzależnień oraz formy pomocy podejmowane przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Goździkowie w zakresie przeciwdziałania niektórych uzależnień. dr Jolanta Biała

|<  <<  <  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: