Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
6685
Kopaczewska Izabela 2011 Wpływ emigtacji zarobkowej na życie rodziny. prof. dr hab. Krzysztof Konarzewski
6686
Kowalczyk Andrzej 2011 Środki odurzające w doświadczeniu młodzieży licealnej. prof. dr hab. Krzysztof Konarzewski
6687
Krawczyk Piotr 2011 Przygotowanie osób skazanych do praworządnego życia po opuszczeniu zakładu karnego. prof. dr hab. Krzysztof Konarzewski
6688
Kulesa Tomasz 2011 Skala zjawiska przemocy występującej w rodzinach w gminie miejsko-wiejskiej. prof. dr hab. Krzysztof Konarzewski
6689
Marszałek Wiktor 2011 Zaburzenia zachowania i środowisko życia dziecka a przestępczość dzieci. prof. dr hab. Krzysztof Konarzewski
6690
Płatek Dawid 2011 Przemoc w rodzinie. prof. dr hab. Krzysztof Konarzewski
6691
Puchała Bartosz 2011 Zjawisko mobbingu wśród funkcjonariuszy Służby Więziennej. prof. dr hab. Krzysztof Konarzewski
6692
Sobala Marcin 2011 Stosunek młodzieży gimnazjalnej do przemocy dzieci wobec rodziców. prof. dr hab. Krzysztof Konarzewski
6693
Sprzęczak Katarzyna 2011 Kynoterapia - próba oceny skuteczności metody. prof. dr hab. Krzysztof Konarzewski
6694
Stokłosa Grzegorz 2011 Dynamika samouszkodzeń wśród osadzonych w jednostkach penitencjarnych. prof. dr hab. Krzysztof Konarzewski
6695
Stryczek Konrad 2011 Wpływ rodziny rozbitej na rozwój dziecka. prof. dr hab. Krzysztof Konarzewski
6696
Sumara Iwona 2011 Postawy młodzieży gimnazjalnej wobec małżeństwa. prof. dr hab. Krzysztof Konarzewski
6697
Ściubeł Marta 2011 Samobójstwa wśród młodzieży. prof. dr hab. Krzysztof Konarzewski
6698
Zajas Beata 2011 Alternatywne formy pomocy społecznej. prof. dr hab. Krzysztof Konarzewski
6699
Chuchrowska Katarzyna 2012 Alkoholizm w Polsce. prof. dr hab. Krzysztof Konarzewski
6700
Radziszewska Agnieszka 2012 Polonia w Birmingham. prof. dr hab. Krzysztof Konarzewski
6701
Świątek Paulina 2012 Postawy społeczeństwa wobec konopi indyjskich. prof. dr hab. Krzysztof Konarzewski
6702
Adamczyk Sebastian 2012 Aspiracje życiowe uczniów technikum rolniczego. prof. dr hab. Krzysztof Konarzewski
6703
Baran Paweł 2012 Rola pracy w resocjalizacji skazanych. prof. dr hab. Krzysztof Konarzewski
6704
Bogdanowski Konrad 2012 Samobójstwa więźniów. prof. dr hab. Krzysztof Konarzewski
6705
Bugaj Agnieszka 2012 Ludzie bezdomni - z wyboru czy z konieczności?. prof. dr hab. Krzysztof Konarzewski
6706
Chajczyk Bartłomiej 2012 Mobbing wśród uczniów Gimnazjum Nr 2 we Włoszczowie. prof. dr hab. Krzysztof Konarzewski
6707
Chrabąszcz Justyna 2012 Abstynencja wśród młodzieży - powody i rozpowszechnianie. prof. dr hab. Krzysztof Konarzewski
6708
Dygas Agnieszka 2012 Gdzie mogą liczyć na wsparcie kobiety - ofiary przemocy. prof. dr hab. Krzysztof Konarzewski
6709
Gajda Łukasz 2012 Związek zachowań suicydalnych policjantów ze stresem zawodowym. prof. dr hab. Krzysztof Konarzewski
6710
Golowski Sebastian 2012 Opinia publiczna o korupcji. prof. dr hab. Krzysztof Konarzewski
6711
Gralec Paulina 2012 Wiedza gimnazjalistów o narkotykach. prof. dr hab. Krzysztof Konarzewski
6712
Korkus Beata 2012 Pierwsze trzy miesiące wolności. prof. dr hab. Krzysztof Konarzewski
6713
Krzywda Rafał 2012 Przygotowanie do samodzielnego życia młodzieży dorastającej w domu dziecka. prof. dr hab. Krzysztof Konarzewski
6714
Kucik Katarzyna 2012 Zaburzenia zachowania młodzieży wychowującej się w rodzinach niepełnych. prof. dr hab. Krzysztof Konarzewski

|<  <<  <  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: