Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
4368
Durdziński Robert 2012 Opinie młodzieży na temat zjawiska narkomanii. dr Anna Kieszkowska
4369
Frączek Łukasz 2012 Adekwatność kary do czynu przestępczego przeciwko życiu i zdrowiu wśród opinii funkcjonariuszy policji. dr Anna Kieszkowska
4370
Kania Łukasz 2012 System wartości a plany życiowe młodzieży nieprzystosowanej społecznie. dr Anna Kieszkowska
4371
Klimczak Renata 2012 Przyczyny składania fałszywych zezneń na podstawie akt Sądu Rejonowego w Kielcach. dr Anna Kieszkowska
4372
Kołacz Maciej 2012 Działania prewencyjne Policji w ograniczaniu przestępczości nieletnich na terenie KPP Wadowice. dr Anna Kieszkowska
4373
Krysztoforska Alicja 2012 Tożsamość osobowa dziecka w rodzinie zastępczej w opinii rodziców i dzieci. dr Anna Kieszkowska
4374
Leśniak Artur 2012 Nielegalna migracja w świetle statystyk Karpackiego Oddziału Straży Granicznej a bezpieczeństwo społeczne. dr Anna Kieszkowska
4375
Makola Piotr 2012 Podkultura pseudokibiców w ocenie społeczności miasta Krakowa. dr Anna Kieszkowska
4376
Matuła Szymon 2012 Opinia społeczna na temat bezpieczeństwa pracy Policji Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. dr Anna Kieszkowska
4377
Nowak Ewelina 2012 Funkcjonowanie Aninimowych Alkoholików w opinii osób trzeźwiejących. dr Anna Kieszkowska
4378
Orzeł Arkadiusz 2012 Opinie młodzieży na temat zachowań przestępczych nieletnich na terenie powiatu limanowskiego. dr Anna Kieszkowska
4379
Pacierz Dorota 2012 Negatywne skutki prowadzenia pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu na podstawie akt Sądu Rejonowego w Kielcach. dr Anna Kieszkowska
4380
Pietrzyk Teresa 2012 Czyny przestępcze a adekwatność kary w opinii społecznej (na przykładzie opinii studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej). dr Anna Kieszkowska
4381
Setlik Krzysztof 2012 Opinie społeczne młodzieży na temat przestępczości nieletnich na terenie powiatu bocheńskiego. dr Anna Kieszkowska
4382
Sokołów Magdalena 2012 Postrzeganie pracy pedagoga szkolnego przez uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Krakowie. dr Anna Kieszkowska
4383
Trojan Paweł 2012 Funkcjonowanie ofiar przemocy w rodzinie w środowisku lokalnym na przykładzie Stowarzyszenia Ofiar Przemocy w Wadowicach. dr Anna Kieszkowska
4384
Zachariasz Robert 2012 Opinie społeczne w środowisku lokalnym na temat przestępczości nieletnich na przykładzie powiatu pińczowskiego. dr Anna Kieszkowska
4385
Zatorski Michał 2012 Kształtowanie świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. dr Anna Kieszkowska
4386
Ziętek Magdalena 2012 Poczucie sensu życia w opinii trzeźwiejących alkoholików. dr Anna Kieszkowska
4387
Zub Rafał 2012 Adekwatność kary do czynu przestępczego dzieci i młodzieży w opinii służb mundurowych i młodzieży licealnej. dr Anna Kieszkowska
1663
Plewa Kinga 2006 Charakterystyka i metody korekcji bocznych skrzywień kręgosłupa. prof. dr hab. Marek Kłossowski
1664
Kiljanek Grzegorz 2006 Historia kajakarstwa górskiego w Drzewicy. prof. dr hab. Marek Kłossowski
1665
Maj Monika 2006 Elementy sportu zapaśniczego w programie wf dla szkół podstawowych. Stan obecny i perspektywy. prof. dr hab. Marek Kłossowski
1666
Knaga Krystian 2006 Ocena wydolności glikolitycznej piłkarzy nożnych. prof. dr hab. Marek Kłossowski
1667
Bębenek Grzegorz 2006 Znaczenie przysadki mózgowej w regulacji neurohormonalnej. prof. dr hab. Marek Kłossowski
6680
Cerek Michał 2011 Rozpad rodziny jako czynnik przestepczości nieletnich. prof. dr hab. Krzysztof Konarzewski
6681
Górzyńska Katarzyna 2011 Problemy opieki paliatywnej w Polsce na przykładzie Oddziału w Kielcach. prof. dr hab. Krzysztof Konarzewski
6682
Hamski Piotr 2011 Ewaluacja programów readaptacyjnych wdrażanych w Zakładzie Karnym. prof. dr hab. Krzysztof Konarzewski
6683
Janaszek Aneta 2011 Organizacja czasu wolnego dziecka z klas I-III w rodzinie. prof. dr hab. Krzysztof Konarzewski
6684
Karpiński Marcin 2011 Subkultura kibiców piłkarskich w Krakowie. prof. dr hab. Krzysztof Konarzewski

|<  <<  <  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: