Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
4338
Kotwa Małgorzata 2011 Znaczenie czasu wolnego w rodzinie w opinii uczniów (na przykładzie Szkoły Podstawowej w Łagowie). dr Anna Kieszkowska
4339
Michalczyk Aneta 2011 Jakośc życia osób starszych przebywających w Domu Pomocy Społecznej im. Florentyny Malskiej w Kielcach. dr Anna Kieszkowska
4340
Mijał Ilona 2011 Działania opiekuńczo-wychowawcze jako forma wspierania rozwoju dzieci w wieku szkolnym na przykładzie świetlicy szkolnej. dr Anna Kieszkowska
4341
Obrocka Aleksandra 2011 Postrzeganie własnej rodziny przez dzieci w wieku przedszkolnym na przykładzie wychowanków Przedszkola Samorządowego nr 40 w Kielcach. dr Anna Kieszkowska
4342
Pasierbek Agnieszka 2011 Rola pracownika socjalnego w przeciwdziałaniu bezrobocia w środowisku lokalnym (na przykładzie opinii bezrobotnych w gminie Mniów). dr Anna Kieszkowska
4343
Pawełczyk Anna 2011 Rola pedagoga w profilaktyce szkolnej (na przykładzie Szkoły Podstawowej w Wiślicy). dr Anna Kieszkowska
4344
Skuza Ewelina 2011 Kształtowanie nawyków higienicznych wśród dzieci w wieku przedszkolnym na przykładzie wychowanków prywatnego przedszkola w Kielcach. dr Anna Kieszkowska
4345
Snochowska Marta 2011 Sytuacja ofiar przemocy i przygotowanie ich do usamodzielnienia (na przykładzie podopiecznych Centrum Interwencji Kryzysowej w Kielcach). dr Anna Kieszkowska
4346
Świąder Magdalena 2011 Przejawy zachowań patologicznych wśród młodzieży (na przykładzie wychowanków Punktu Konsultacyjno-Środowiskowego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach. dr Anna Kieszkowska
4347
Wąsik Renata 2011 Rola zajęć plastycznych w społecznym rozwoju dziecka w okresie wczesnoszkolnym (na przykładzie opinii rodziców uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zbludowicach. dr Anna Kieszkowska
4348
Wójcik Monika 2011 Styl życia rodziny w opinii młodzieży gimnazjalnej na przykładzie gimnazjum w Tarnowie. dr Anna Kieszkowska
4349
Borowiec Grzegorz 2011 Przysposobienie do wykonywania zawodu osób przebywających w placówkach resocjalizacyjnych na przykładzie Schroniska dla Nieletnich w Gackach. dr Anna Kieszkowska
4350
Jacak Katarzyna 2011 Proces readaptacji osób przebywających w Areszcie Śledczym, na przykładzue osób przebywających w Areszcie Śledczym w Kielcach. dr Anna Kieszkowska
4351
Król-Snoch Magda 2011 Działania profilaktyczno-wychowawcze wobec nieletnich na przykładzie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu. dr Anna Kieszkowska
4352
Orliński Adam 2011 Rola policji w ograniczaniu przestępczości w opinii społeczeństwa na przykładzie gminy Nowy Korczyn. dr Anna Kieszkowska
4353
Pluta Agnieszka 2011 Rola kuratora w procesie readaptacyjnym osób opuszczających Zakłady Karne na przykładzie miasta Końskie. dr Anna Kieszkowska
4354
Sarek Justyna 2011 Praca pedagoga z osobami w sytuacjach kryzysowych na przykładzie Centrum Interwencji Kryzysowej Urzędnicza 7B w Kielcach. dr Anna Kieszkowska
4355
Stępień Tomasz 2011 Zdolność funkcjonowania osób na wolności w trakcie dozoru kuratorskiego na przykładzie powiatu pińczowskiego. dr Anna Kieszkowska
4356
Szeląg Krzysztof 2011 Proces readaptacji osób skazanych przebywających w zakładzch karnych na przykładzie Zakładu Karnego w Tarnowie. dr Anna Kieszkowska
4357
Woda Jadwiga 2011 Kształtowanie świadomości rodziców w zakresie nawyków i przyzwyczajeń na przykładzie dzieci z Zakliczyna. dr Anna Kieszkowska
4358
Cukrowicz Katarzyna 2012 Rola zakładu pracy w procesie socjalizacji zakładowej na przykładzie Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kaochanowskiego w Kielcach. dr Anna Kieszkowska
4359
Dudek Maciej 2012 Rola Policji w przeciwdziałaniu przestępczości nieletnich na terenie podległym dla Komisariatu Policji nr VI w Krakowie. dr Anna Kieszkowska
4360
Gołębska Agnieszka 2012 Instytucjonalna rola wsparcia rodzin w procesie rozwoju dzieci i młodzieży przez Stowarzyszenie "SIEMACHA" na przykładzie Dziennego Ośrodka Socjoterapii "U Siemachy" w Kielcach. dr Anna Kieszkowska
4361
Kopycki Piotr 2012 Zdrowienie trzeźwych alkoholików i ich rodzin (na przykładzie grupy samopomocowej AA w Nowym Targu). dr Anna Kieszkowska
4362
Krupa Łukasz 2012 Znaczenie procedury Niebieskiej Karty w ograniczeniu przemocy w rodzinie na przykładzie KPP w Wadowicach. dr Anna Kieszkowska
4363
Mazur Leszek 2012 Wiedza młodzieży licealnej na temat zjawiska narkomanii na przykładzie Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Pionkach. dr Anna Kieszkowska
4364
Makselan Marcin 2012 Rada Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Michałów. dr Anna Kieszkowska
4365
Tarapata Agnieszka 2012 Funkcjonowanie osób przebywających na wolności w trakcie dozoru kutarorskiego (na przykładzie powiatu buskiego). dr Anna Kieszkowska
4366
Bielańska Ewelina 2012 Funkcjonowanie chorych psychicznie (w opinii studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej). dr Anna Kieszkowska
4367
Burdek Wojciech 2012 Procedury postępowania Policji podczas organizowania i przeprowadzania oględzin miejsca zdarzenia i zapewnienia bezpieczeństwa ofiarom na przykładzie Komisariatu Policji w Skawinie. dr Anna Kieszkowska

|<  <<  <  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: