Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
1660
Drzyzga Marcin 2008 Wpływ bezrobocia na migrację. dr Anna Kieszkowska
1661
Kos Kazimierz 2008 Zjawisko agresji i przemocy w szkołach ponadgimnazjalnych (na podstawie badań przeprowadzonych w gminie Nawojowa). dr Anna Kieszkowska
1662
Szegda Przemysław 2008 Zagrożenia w zakładzie pracy na przykładzie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego" w Nowym Sączu. dr Anna Kieszkowska
4311
Podstawka Artur 2010 Zjawisko nadużywania alkoholu przez młodzież w opinii studentów Wszechnicy Świętokrzyskie w Kielcach. dr Anna Kieszkowska
4312
Beniowski Grzegorz 2011 Proces readaptacji osób przebywających w Zakładzie Karnym w opinii pracowników Zakładu Karnego w Tarnowie. dr Anna Kieszkowska
4313
Bień Marcin 2011 Proces usamodzielniania się osób przebywających w Zakładzie Karnym na przykładzie Zakładu Karnego typu półotwartwgo w Tarnowie. dr Anna Kieszkowska
4314
Gajewski Dariusz 2011 Sytuacja dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym (na przykładzie wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Skarżysku Kamiennej. dr Anna Kieszkowska
4315
Janicki Tomasz 2011 Rola Policji w ograniczaniu przestępczości nieletnich w środowisku lokalnym na terenie działania Komisariatu Policji w Chmielniku. dr Anna Kieszkowska
4316
Koza Piotr 2011 Zagrożenie zjawiska narkomanii na przykładzie osadzonych przebywających w Zakładzie Karnym w Tarnowie. dr Anna Kieszkowska
4317
Kubowicz Małgorzata 2011 Charakter probacyjny pracy z eks-dewiantmi w warunkach wolnościowych (na przykładzie skazanych warunkowo zwolnionych z terenu powiatu nowotarskiego). dr Anna Kieszkowska
4318
Michalska Aneta 2011 Znaczenie dozoru kuratorskiego w procesie readaptcji osób przebywających na wolności (na przykładzie dozorów kuratorskich w powiecie staszowskim). dr Anna Kieszkowska
4319
Modrzecki Jarosław 2011 Proces readaptacji osób na przykładzie Aresztu Śledczego w Radomiu. dr Anna Kieszkowska
4320
Nalberski Michał 2011 Działania prewencyjne policji w ograniczaniu przestępczości (na przykładzie powiatu szydłowieckiego). dr Anna Kieszkowska
4321
Ostapiuk Jacek 2011 Wiedza rodziców na temat zjawiska narkomanii (na przykładzie rodziców uczniów z Gimnazjum nr 2 w Łosicach). dr Anna Kieszkowska
4322
Sobierajski Paweł 2011 Procedura Niebieskiej Karty (na przykładzie terenu powiatu szydłowieckiego). dr Anna Kieszkowska
4323
Socha Agnieszka 2011 Rola pracownika socjalnego w przeciwdziałaniu stygmatyzacji w środowisku lokalnym na przykładzie Gminy Michałów. dr Anna Kieszkowska
4324
Szatko Maria 2011 Problematyka funkcjonowania osób na wolności w trakcie trwania dozoru kuratorskiego (na przykładzie II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Tarnowie). dr Anna Kieszkowska
4325
Gajek Artur 2011 Zagrożenie zjawiskiem narkomanii młodzieży szkolnej w środowisku lokalnym (w oparciu o dane Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach). dr Anna Kieszkowska
4326
Pacak Kamil 2011 Rola Policji w przeciwdziałaniu przestępczości nieletnich na terenie dzielnicy Śródmieście w Warszawie. dr Anna Kieszkowska
4327
Pałka Piotr 2011 Rola Policji w ograniczaniu zjawiska narkomanii (na przykładzie pracy wtybranych wydziałów Komendy Miejskiej Policji w Kielcach). dr Anna Kieszkowska
4328
Radomski Rafał 2011 Rola Policji w walce z przestępczością samochodową na tle Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach. dr Anna Kieszkowska
4329
Śnioch Mariusz 2011 Rola Policji oraz zapobieganie wypadkowości na terenie powiatu kieleckiego. dr Anna Kieszkowska
4330
Bielecka Paulina 2011 Przejawy trudności wychowawczych w wieku szkolnym a sposoby przeciwdziałania na przykładzie wychowanków Szkoły Podstawowej w Chmielniku. dr Anna Kieszkowska
4331
Czekaj Ewa 2011 Postawy uczniów wobec agresywnych zachowań ich kolegów na przykładzie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rakowie. dr Anna Kieszkowska
4332
Dyrda Andrzej 2011 Rola Policji w przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci na przykładzie rodzin rejonu Komisariatu Policji VI w Krakowie. dr Anna Kieszkowska
4333
Góral Agnieszka 2011 Znaczenie prasy młodzieżowej dla nastolatek na przykładzie Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie. dr Anna Kieszkowska
4334
Jamrożek Justyna 2011 Wpływ ról w rodzinie z problemem alkoholowym na funkcjonowanie w życiu dorosłym (na przykładzie klientów GOPS w Masłowie). dr Anna Kieszkowska
4335
Jurek Mariusz 2011 Rola Policji w zwalczaniu zjawiska alkoholizmu w rodzinach objętych problemem alkoholowym na przykładzie rejonu Komisariatu Policji VI w Krakowie. dr Anna Kieszkowska
4336
Kłys Elżbieta 2011 Interwencja kryzysowa jako forma pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie prowadzona przez Caritas Diecezji Kieleckiej. dr Anna Kieszkowska
4337
Kopek Katarzyna 2011 Zjawisko anoreksji w opinii nastolatek gimnazjalnych (na przykładzie gimnazjum w Tarnowie). dr Anna Kieszkowska

|<  <<  <  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: