Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
1630
Kot Tomasz 2006 Przeciwdziałanie przemocy wśród młodzieży gimnazjalnej - na przykładzie Gimnazjum nr 24 w Kielcach. dr Anna Kieszkowska
1631
Batorski Tomasz 2006 Przyczyny przynależności do subkultur wśród dorastwjącej młodzieży (na przykładzie I Liceum Ogólnokształcącego w Busku Zdroju). dr Anna Kieszkowska
1632
Cieśla Sabina 2006 Przyczyny sięgania po środki uzależniające przez młodzież gimnazjalną na przykładzie Gimnazjum w Powroźniku. dr Anna Kieszkowska
1633
Bera Gabriela 2006 Społeczne uwarunkowania przestępczości nieletnich (na przykładzie badań nieletnich, zatrzymanych w Policyjnej Izbie Dziecka w Kielcach w latach 2004-2005). dr Anna Kieszkowska
1634
Nawara Monika 2006 Środowiskowe uwarunkowania przestępczości (na przykładzie Aresztu Śledczego w Kielcach). dr Anna Kieszkowska
1635
Maciejewska Jolanta 2006 Świadomość młodzieży gimnazjalnej sięgającej po narkotyki (na przykładzie gimnazjum w Daleszycach). dr Anna Kieszkowska
1636
Karaś Anna 2006 Uwarunkowania środowiskowe dzieci przebywających w pacówkach opiekuńczych na przykładzie placówki opiekuńczo-socjalizacyjnej "Panda" w Kozienicach. dr Anna Kieszkowska
1637
Kaczor Magdalena 2006 Uwarunkowania środowiskowe sposobów odżywiania się u młodzieży niedostosowanej społecznie na przykładzie Pogotowia Opiekuńczego w Krakowie. dr Anna Kieszkowska
1638
Cabak Aneta 2006 Zjawisko tolerancji rasowej i rasizmu wśród dorastającej młodzieży. dr Anna Kieszkowska
1639
Franczak Aneta 2006 Przyczyny sięgania po alkohol przez młodzież szkół średnich (na przykładzie Liceum Ogólnokształcącego w Miechowie). dr Anna Kieszkowska
1640
Bartkowski Artur 2007 Działania resocjalizacyjne wobec skazanych (na przykładzie Zakładu Karnego w Tarnowie-Mościcach). dr Anna Kieszkowska
1641
Pakos Stanisław 2007 Funkcjonowanie subkultury blokersów w środowisku krakowskim (na przykładzie dzielnicy Nowa Huta). dr Anna Kieszkowska
1642
Chochliński Szczepan 2007 Metody pracy wychowawcy w internacie z młodzieżą(na przykładzie internatu nr 1 w Nowym Sączu) dr Anna Kieszkowska
1643
Mikołajek Tomasz 2007 Problem środków odurzających w jednostce penitencjarnej na przykładzie Zakładu Karnego w Tarnowie. dr Anna Kieszkowska
1644
Mróz Jacek 2007 Przyczyny przemocy w rodzinie na podstawie statystyk Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. dr Anna Kieszkowska
1645
Rams Ewelina 2007 Rola pedagoga w przeciwdziałaniu zagrożeniom w środowisku szkolnym (na przykładzie Gimnazjum w Moskorzewie). dr Anna Kieszkowska
1646
Janik Tomasz 2007 Rola Policji w przeciwdziałaniu wypadkowości (na przykładzie województwa świętkorzyskiego) dr Anna Kieszkowska
1647
Wróbel Justyna 2007 Wpływ postaw rodzicielskich na funkcjonowanie dziecka w szkole. dr Anna Kieszkowska
1648
Kapustka Tadeusz 2007 Wpływ postaw rodzicielskich na proces socjalizacji dziecka i zachowania przestępcze młodocianych na przykładzie ZK Tarnów. dr Anna Kieszkowska
1649
Woźniak Anna 2007 Wpływ reklamy na zachowania młodzieży (na przykładzie Liceum Ogólnokształcącego w Połanću). dr Anna Kieszkowska
1650
Bęben Michał 2007 Wpływ rodziny na proces resocjalizacyjny skazanego na przykładzie ZK Tranów - Moście. dr Anna Kieszkowska
1651
Niemiec Marian 2007 Zachowania agrsywne wśród młodzieży szkolnej. dr Anna Kieszkowska
1652
Bodniak Piotr 2008 Rola Straży Granicznej w przeciwdziałaniu patologii. dr Anna Kieszkowska
1653
Zapart Tomasz 2008 Znaczenie grupy pirotechnicznej w działaniach prewencyjnych Straży Granicznej na przykładzie Placówki Straży Granicznej Kraków-Balice. dr Anna Kieszkowska
1654
Górszczyk Beata 2008 Funkcjonowanie rodzin zastępczych na terenie powiatu nowosądeckiego. dr Anna Kieszkowska
1655
Kośla Sylwester 2008 Proces resocjalizacji w schronisku dla nieletnich (na przykładzie schroniska w Stawiszynie). dr Anna Kieszkowska
1656
Jurczak Anna 2008 Proces zdrowienia kobiet uzależnionych od alkoholu (na podstawie analizy indywidualnych przypadków). dr Anna Kieszkowska
1657
Fura Marta 2008 Profilaktyka i resocjalizacja Ochotniczych Hufców Pracy ( na przykładzie OHP w Radomiu). dr Anna Kieszkowska
1658
Kaleta Jacek 2008 Straż Graniczna jako organ do walki z przestępczością graniczną w latach 2002-2006. dr Anna Kieszkowska
1659
Gomółka Jarosław 2008 Terapia osób uzależnionych w Areszcie śledczym (na przykładzie oddziału terapeutycznego Aresztu Śledczego w Kielcach). dr Anna Kieszkowska

|<  <<  <  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: