Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
6747
Zalas Łukasz 2011 Zagrożenie niedostosowaniem społecznym wśród uczniów Szkoły Podstawowej. prof. dr hab. Marek Kątny
6748
Batycka Joanna 2011 Walory poznawcze i wychowawcze Góry Czterech Wiatrów Marii Kann. prof. dr hab. Marek Kątny
6749
Bielicz Gabriela 2011 Kształtowania postaw obywatelskich w przedszkolu w oparciu o powojenną literaturę piękną. prof. dr hab. Marek Kątny
6750
Cebulak Katarzyna 2011 Twórczość baśniowa Antoniny Domańskiej. prof. dr hab. Marek Kątny
6751
Ciupak Marlena 2011 Walory poznawcze i wychowawcze Błękitnej planety Marii Kann. prof. dr hab. Marek Kątny
6752
Gadowska Agnieszka 2011 Góry Świętokrzyskie w twórczości Stanisława Rogali (ujęcie literackie i pedagogiczne). prof. dr hab. Marek Kątny
6753
Grabiec Anna 2011 Obraz rodziny w prozie Edmunda Niziurskiego wydanej do 1989 roku. prof. dr hab. Marek Kątny
6754
Jaskuła Sylwia 2011 Obraz przedszkola w prozie dla dzieci po 1989 roku. prof. dr hab. Marek Kątny
6755
Kochanek Monika 2011 Twórczość baśniowa Hanny Januszewskiej (ujęcie pedagogiczne i literackie). prof. dr hab. Marek Kątny
6756
Koprowska Magdalena 2011 Środowisko rodzinne w powojennej prozie Marii Kann. prof. dr hab. Marek Kątny
6757
Kuchta Magdalena 2011 Walory poznawcze baśni i legend z regionu świętokrzyskiego. prof. dr hab. Marek Kątny
6758
Kwiatkowska Małgorzata 2011 Motyw podwórka w prozie Marii Kann. prof. dr hab. Marek Kątny
6759
Nowik Renata 2011 Kreacja matki w twórczości prozatorskiej Marii Kownackiej. prof. dr hab. Marek Kątny
6760
Płonkowska Katarzyna 2011 Twórczość baśniowa Marii Kann. prof. dr hab. Marek Kątny
6761
Popiel Justyna 2011 Walory poznawcze i wychowawcze legend z powiatu miasta Krakowa. prof. dr hab. Marek Kątny
6762
Sanecka Jolanta 2011 Motywy harcerskie w twórczości Marii Kann. prof. dr hab. Marek Kątny
6763
Sosnowska Ewa 2011 Kreacja nauczyciela w powojennej prozie Edmunda Niziurskiego do roku 1989. prof. dr hab. Marek Kątny
6764
Wilczak Monika 2011 Kreacja matki w utworach literackich dla dzieci młodszych po 1989 roku. prof. dr hab. Marek Kątny
6765
Bernat Anna 2011 Kreacja matki i jej postawy opiekuńczo-wychowawcze w prozie fabularnej Marii Kann. prof. dr hab. Marek Kątny
6766
Baran Tadeusz 2011 Przemoc w rodzinie-ujęcie pedagogiczne i literackie. prof. dr hab. Marek Kątny
7771
Borcuch Grzegorz 2009 Walory turystyczne Bałtowa. dr Stanisław Kędzia
7772
Noga Piotr 2009 Historia sportu i rekreacji w Oświęcimiu. dr Stanisław Kędzia
7773
Sołtys Marcin 2009 Przewodnik po wybranych sanktuariach regionu Świętokrzyskiego. dr Stanisław Kędzia
7774
Warchoł Teresa 2009 Autorski szlak po najważniejaszych obiektach sakralnych północnej części powiatu krakowskiego. dr Stanisław Kędzia
7775
Wojtycha Paweł 2009 Autorski spływ kajakowy rzeką Czarną. dr Stanisław Kędzia
1625
Woś Piotr 2006 1warunkowania środowiskowe niedostosowania społecznego nieletnich i młodzieży na przykładzie Pogotowia Opiekuńczego w Krakowie. dr Anna Kieszkowska
1626
Adamek Tomasz 2006 Aspiracje życiowe wychowanków domu dziecka (na przykładzie Domu Dziecka w Nagłowicach). dr Anna Kieszkowska
1627
Zych Beata 2006 Kształtowanie się stylu odżywiania u dorastającej młodzieży. dr Anna Kieszkowska
1628
Jasiński Mariusz 2006 Opinie młodzieży na temat spożywania alkoholu w świetle literatury i badań własnych. dr Anna Kieszkowska
1629
Bilska Anna 2006 Proces zdrowienia Anonimowych Alkoholików na przykładzie Klubu AA w Szydłowcu. dr Anna Kieszkowska

|<  <<  <  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: