Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
1620
Hamelik Marcin 2008 Wartości w interpretacji osób bezdomnych na przykładzie miasta Tarnowa. prof. dr hab. Marek Kątny
1621
Cyganek Piotr 2008 Wpływ działalności sportowej na kształtowanie prawidłowych postaw wychowawczych w grupie rówieśniczej na przykładzie dzieci w średnim wieku szkolnym. prof. dr hab. Marek Kątny
1622
Opałka Sebastian 2008 Wpływ programów telewizyjnych na rozwój agresji u dzieci w wieku przedszkolnym. prof. dr hab. Marek Kątny
1623
Cyganek Marzena 2008 Zjawisko narkomanii wśród młodzieży szkół średnich na przykładzie badań w Krakowie. prof. dr hab. Marek Kątny
1624
Łabuz Magdalena 2008 Sprawy narkomanii w powieści Krystyny Siesickiej WRÓĆ ALEKSANDRZE i w praktyce Sądu Rodzinnego dla nieletnich w Nowym Targu. prof. dr hab. Marek Kątny
6722
Baran Paweł 2010 Obowiązki i rola wychowawców zakładów karnych na przykładzie badań przeprowadzonych w Zakładzie Karnym w Pińczowie. prof. dr hab. Marek Kątny
6723
Blicharski Damian 2010 Funkcje opiekuńczo-wychowawcze placówki szkolnej na przykładzie Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie. prof. dr hab. Marek Kątny
6724
Litwiński Grzegorz 2010 Organizacja czasu wolnego wychowanków Domu Dziecka. prof. dr hab. Marek Kątny
6725
Miśkiewicz Edyta 2010 Problemy dziecka niedowidzącego i niewidomego w świetle powieści Leszka Proroka "Widzę świat" oraz literatury naukowej. prof. dr hab. Marek Kątny
6726
Morański Marcin 2010 Działania resocjalizacyjne i ich wpływ osadzonych w świetle badań na przykładzie Zakładu Karnego w Pińczowie. prof. dr hab. Marek Kątny
6727
Nowak Ewelina 2010 Działalność grup anonimowych alkoholików. prof. dr hab. Marek Kątny
6728
Przeniosło Aneta 2010 Problem przemocy wśród młodzieży w świetle literatury młodzieżowej i badań własnych. prof. dr hab. Marek Kątny
6729
Sitkowski Daniel 2010 Uzależnienie jako patologia społeczna (ujęcia literackie i pedagogiczne). prof. dr hab. Marek Kątny
6730
Zbylut Marcin 2010 Konflikty w rodzinie i ich wpływ na zachowanie dzieci w świetle literatury psychologiczno-pedagogicznej i pięknej. prof. dr hab. Marek Kątny
6731
Ziętek Magdalena 2010 Problem młodych narkomanów w świetle literatury pięknej i własnych badań. prof. dr hab. Marek Kątny
6732
Żółtak Mariusz 2010 Narkomania w oczach uczniów i nauczycieli w Liceum Ogólnokształcącym Mikołaja Reja w Jędrzejowie. prof. dr hab. Marek Kątny
6733
Antolski Michał 2011 Problemy jednostek związane z bezrobociem w świetle literatury naukowej i pięknej. prof. dr hab. Marek Kątny
6734
Bodziony Daniel 2011 Zjawiska przemocy w rodzinie-ujęcia pedagogiczne i literackie. prof. dr hab. Marek Kątny
6735
Gadzina Daniel 2011 Metody resocjalizacji i ich zastosowanie w zakładzie karnym. prof. dr hab. Marek Kątny
6736
Karaś Dariusz 2011 Formy samoagresji wśród młodocianych przestępców w świetle badań prowadzonych w Areszcie Śledczym w Krakowie. prof. dr hab. Marek Kątny
6737
Kociołek Piotr 2011 Zachowania rodziców a funkcjonowanie dziecka w środowisku szkolnym - ujęcie pedagogiczne i literackie. prof. dr hab. Marek Kątny
6738
Kuna Robert 2011 Agresja i przemoc wśród młodzieży. prof. dr hab. Marek Kątny
6739
Kurnyta Marcin 2011 Problem narkomanii wśród młodzieży, ujęcia pedagogiczne i literackie. prof. dr hab. Marek Kątny
6740
Lasota Agata 2011 Obraz rodziny w świadomości dorosłych dzieci alkoholików. prof. dr hab. Marek Kątny
6741
Pilichowska Iwona 2011 Anoreksja i bulimia w Internecie. Strony Internetowe jako pomoc dla pedagogów i wychowawców. prof. dr hab. Marek Kątny
6742
Piskulak Marta 2011 Identyfikacja dziecka z rodziną alkoholową (ujęcie literackie i naukowe). prof. dr hab. Marek Kątny
6743
Sromek Włodzimierz 2011 Społeczna readaptacja skazanych w świetle literatury naukowej. prof. dr hab. Marek Kątny
6744
Stachurka Piotr 2011 Stycznoś dzieci z alkoholem w środowisku wiejskim-aspekty pedagogiczne i literackie. prof. dr hab. Marek Kątny
6745
Sykuła Michalina 2011 Problemy młodzieży borykającej się z narkotykami w środowisku miejskim. Ujęcia pedagogiczne i literackie. prof. dr hab. Marek Kątny
6746
Szczepaniak Melania 2011 Nauczyciel jako ofiara przemocy w ujęciu pedagogicznym. prof. dr hab. Marek Kątny

|<  <<  <  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: