Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
1590
Zaręba Łukasz 2006 Resocjalizacja więźniów na podstawie osób, które przebywały w areszcie śledczym w Radomiu. prof. dr hab. Marek Kątny
1591
Osiejewska Karina 2006 Rodzinne uwarunkowania agresji u młodzieży gimnazjalnej na ( przykładzie placówek w Drzewicy i Przysusze). prof. dr hab. Marek Kątny
1592
Chlebda Daniel 2006 Uzależnienia młodzieży klas I i III gimnazjów Gminy Myślenice. prof. dr hab. Marek Kątny
1593
Sowińska Sylwia 2006 Wpływ rodzin z problemem alkoholowym na funkcjonowanie dziecka w życiu dorosłym. Studium na podstawie literatury przedmiotu. prof. dr hab. Marek Kątny
1594
Sobolewska Sylwia 2006 Zachowania agresywne wśród młodzieży na przykładzie internatu w Przysusze. prof. dr hab. Marek Kątny
1595
Zachara Stanisław 2006 Zagrożenie narkomanią i próby jej przeciwdziałania w gminie Brzesko. prof. dr hab. Marek Kątny
1596
Żak Żaneta 2006 Zjawiska niedostosowania społecznego w ostatniej klasie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Niekłaniu Wielkim. prof. dr hab. Marek Kątny
1597
Plucińska Monika 2006 "Mam prawo do wszystkich dobrych chwil, za którymi tęskniłam przez te wszystkie lata, a których nigdy nie dostałam".Dorosłe dzieci alkoholików w świetle literatury przedmiotu. prof. dr hab. Marek Kątny
1598
Szczepanowska Anna 2006 Walka z narkomanią w świetle powieściKrystyny Siesickiej "Chwileczką, Walerio". prof. dr hab. Marek Kątny
1599
Chabik Mirosław 2006 Funkcjonowanie uczniów niepełnosprawnych w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 4 w Wieliczce. prof. dr hab. Marek Kątny
1600
Możdżeń Gerard 2007 Problemy narkomanii w środowisku uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Skarżysku-Kamiennej. prof. dr hab. Marek Kątny
1601
Paszkiel Karolina 2007 Funkcjonowanie grup nieformalnych w świetle powieści Stanisława Rogali "Chłopak zwany Kawką" oraz literatury naukowej. prof. dr hab. Marek Kątny
1602
Solewicz Paweł 2007 Kurator Sądowy i jego rola w kształtowaniu postaw młodego człowieka zagrożonego wyrokiem. prof. dr hab. Marek Kątny
1603
Gruszkiewicz Anna 2007 Motyw narkomana w książce Barbary Rosiek "Pamiętnik narkomanki" na podstawie literatury pięknej i naukowej. prof. dr hab. Marek Kątny
1604
Ponder Apoloniusz 2007 Polityka społeczna gminy Podkowa Leśna na przykładzie funkcjonowania tamtejszego Ośrodka Pomocy Społecznej. prof. dr hab. Marek Kątny
1605
Kałuża Joanna 2007 Problem dziecka niepełnosprawnego w świetle powieści Stanisława Rogali "Chłopak zwany Kawką". prof. dr hab. Marek Kątny
1606
Purski Sebastian 2007 Problem narkomanii w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Skarżysku-Kamiennej. prof. dr hab. Marek Kątny
1607
Lisak Bartłomiej 2007 Próba oceny wpływu gier komputerowych na psychikę 12-13 - latków na przykładzie uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu. prof. dr hab. Marek Kątny
1608
Siennicka Jolanta 2007 Rola szkoły w środowisku wiejskim w zaspakajaniu potrzeb edukacyjnych uczniów klas VI. prof. dr hab. Marek Kątny
1609
Kostrzewa Marcin 2007 Sytuacja dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w wieku 11-13 lat na podstawie Szkoły Podstawowej nr 13 w Skarżysku-Kamiennej. prof. dr hab. Marek Kątny
1610
Ogonowska Magdalena 2007 Świat narkomanów w świetle powieści Melvina Burgess a pt. "Ćpun". prof. dr hab. Marek Kątny
1611
Jawor Robert 2007 Zadania i kompetencje Straży Miejskiej miasta Bochni w zwalczaniu i przeciwdziałaniu wykroczeniom. prof. dr hab. Marek Kątny
1612
Śpilski Mariusz 2007 Zagadnienia narkomanii w świetle powieści dla mlodzieży Mirosława Sokołowskiego Gady. prof. dr hab. Marek Kątny
1613
Możdżeń Anna 2007 Funkcjonowanie domów dziecka na podstawie polskiej literatury pięknej. prof. dr hab. Marek Kątny
1614
Luszowiecki Łukasz 2007 Funkcjonowanie dziecka w rodzinie alkoholowej - w świetle wybranych utworów z literatury młodzieżowej. prof. dr hab. Marek Kątny
1615
Szwiec Szczepan 2008 Kreacja dziecka niepełnosprawnego ruchowo w literaturze młodzieżowej po 1990 roku. prof. dr hab. Marek Kątny
1616
Szwaj Przemysław 2008 Możliwości przystosowania się człowieka do życia więziennego na przykładzie osadzonych w Areszcie Śledczym w Krakowie-Podgórzu. prof. dr hab. Marek Kątny
1617
Mrowca Jolanta 2008 Problemy dorastającej młodzieży w świetle literatury Krystyny Siesickiej JEZIORO OSOBLIWOŚCI. prof. dr hab. Marek Kątny
1618
Tokarz Jan 2008 Problemy nieletnich przestępców w świetle wybranej literatury młodzieżowej oraz pracy Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Nowym Sączu. prof. dr hab. Marek Kątny
1619
Winiarski Marek 2008 Profilaktyka środowiska rodzinnego na podstawie działalności programu Starszy Brat Starsza Siostra na terenie Nowego Sącza oraz analizy współczesnej literatury młodzieżowej. prof. dr hab. Marek Kątny

|<  <<  <  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: