Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
4901
Deroń Emilia 2011 Aspiracje edukacyjno-zawodowe i plany życiowe uczniów kończących liceum. dr Jolanta Biała
4902
Dudek Anita 2011 Percepcja roli rodziców w wychowaniu dzieci w opinii uczniów klas gimnazjum i liceum (na podstawie badań przeprowadzonych w Gimnazjum Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącym w Starachowicach). dr Jolanta Biała
4903
Gryszka Kamila 2011 Zjawisko międzyrówieśniczej przemocy szkolnej (rozmiary, uwarunkowania, skutki) w opinii uczniów klas gimnazjalnych, na podstawie badań przeprowadzonych w Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Ostrowcu Św. dr Jolanta Biała
4904
Jankowicz Olga 2011 Funkcje i zadania świetlicy środowiskowej w organizowaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży w Starachowicach. dr Jolanta Biała
4905
Jankowska Katarzyna 2011 Rola arteterapii w usprawnianiu podopiecznych na podstawie badań przeprowadzonych w Ośrodku Opiekuńczo Rehabilitacyjnym dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej Caritas Diecezji Tarnowskiej w Jadownikach Mokrych. dr Jolanta Biała
4906
Karcz Anna 2011 Formy aktywności społecznej podejmowane wobec seniorów Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim. dr Jolanta Biała
4907
Korczyńska Małgorzata 2011 Macierzyństwo i ojcostwo jako wartość rodzinna w świadomości uczniów klas maturalnych ZS Nr 3 w Chmielniku. dr Jolanta Biała
4908
Kowalska Justyna 2011 Zjawisko subkultur młodzieżowych oraz sekt - przyczyny powstawania oraz ocena zjawiska w opinii studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. dr Jolanta Biała
4909
Legutek Izabela 2011 Funkcjonowanie dzieci z zespołem ADHD w klasie szkolnej na przykładzie uczniów szkół podstawowych w Bochni. dr Jolanta Biała
4910
Pajek Anita 2011 Formy pomocy podejmowane wobec osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Starachowicach. dr Jolanta Biała
4911
Piłat Dorota 2011 Funkcje i zadania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju. dr Jolanta Biała
4912
Siwonia Anna 2011 Stosunek społeczeństwa wobec rodzin stosujących przemoc (na podstawie badań przeprowadzonych w Opatowie). dr Jolanta Biała
4913
Skowron Diana 2011 Formy aktywizacji społecznej i zdrowotnej podejmowanej wobec osób w podeszłym wieku na przykładzie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Parkoszu. dr Jolanta Biała
4914
Smorga Agnieszka 2011 Działalność świetlicy szkolnej na przykładzie Samorządowego Gimnazjum Nr 1 w Zbludowicach. dr Jolanta Biała
4915
Styczyńska Paulina 2011 Przyczyny i skutki agresji oraz przemocy wśród uczniów klas gimnazjalnych na przykładzie badań przeprowadzonych w Gimnazjum Nr 1 w Kunowie. dr Jolanta Biała
4916
Sulgostowska Iwona 2011 Formy działalności w zakresie arteterapii podejmowane wobec niepełnosprawnych umysłowo przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Końskich. dr Jolanta Biała
4917
Szumińska Anna 2011 Geneza, rozwój i działalność Domu Pomocy Społecznej w Nowodworzu. dr Jolanta Biała
4918
Wilk Edyta 2011 Formy wsparcia podejmowane na rzecz dziecka niepełnosprawnego i rodziny na podstawie opinii pacjentów Ośrodka Opiekuńczo Rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej Caritas Diecezji Tarnowskiej w Jadownikach Mokrych. dr Jolanta Biała
4919
Wójcik Małgorzata 2011 Formy pomocy podejmowane wobec osób w podeszłym wieku przez DPS w Starachowicach. dr Jolanta Biała
4920
Jakubowska Sylwia 2011 Zadania podejmowane przez Wielofunkcyjną Placówkę Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie w zakresie przygotowania wychowanków do samodzielnego życia. dr Jolanta Biała
4921
Zawadzka Urszula 2011 Przyczyny i formy agresji wśród młodzieży na podstawie badań przeprowadzonych w Gimnazjum nr 1 w Końskich. dr Jolanta Biała
4922
Kluszczyńska Anita 2011 Dziecko w świecie telewizji i Internetu, uwarunkowania i zagrożenia współczesnego dzieciństwa. dr Jolanta Biała
4923
Kozioł-Molenda Izabela 2011 Sytuacja rodzinna a aspiracje życiowe uczniów klas podstawowych na przykładzie Szkoły Podstawowej w Bogucicach. dr Jolanta Biała
4924
Michałowska Paulina 2011 Funkcje i zadania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich. dr Jolanta Biała
4925
Wojciechowska Aleksandra 2011 Zadania i funkcje świetlicy środowiskowej w Końskich w zakresie przeciwdziałania dysfunkcjom rodziny. dr Jolanta Biała
4926
Wróbel Justyna 2011 Sytuacja szkolna i rodzinna dzieci z rodzin dotkniętych problemem bezrobocia (na podstawie badań przeprowadzonych w Gimnazjum nr 1 w Końskich). dr Jolanta Biała
4927
Skuza Michał 2011 Funkcje i zadania ośrodka terapeutycznego w Piekoszowie w zakresie wspomagania osób z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną. dr Jolanta Biała
4928
Adamski Krzysztof 2012 Formy i kierunki pracy policji w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej na przykładzie Komendy Powiatowej Policji w Opatowie w latach 2009-2011. dr Jolanta Biała
4929
Bator Robert 2012 Znaczenie resocjalizacji w procesie adaptacji społecznej osób pozbawionych wolności w Areszcie Śledczym w Radomiu w latach 2008-2010. dr Jolanta Biała
4930
Bąk Karolina 2012 Współczesne zagrożenia społeczne dzieci i młodzieży w opinii uczniów szkół ogólnokształcących w Tarnowie. dr Jolanta Biała

|<  <  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: